Titova špilja

titova spilja na visu
Titova špilja na Visu, Foto: Ex13/Wikimedia

Titova špilja nalazi se na otoku Visu, neposredno ispod najvišeg viškog vrha, Huma. U prošlosti je bila poznata i kao Duhova špilja, sve do 1944. godine kada je u njoj bio smješten vrhovni štab partizanske vojske i sjedište Titove vlasti. Operacijom Konjićev skok, Njemačka je vojska u svibnju 1944. godine, planirala zračni desant na Tita.

I to ne samo na njega nego i na najviše rukovodstvo nove Jugoslavije, koji je tada bio smješten u Drvaru. Desant je bio neuspješan, nakon čega je kontrolno rukovodstvo NOPa premješteno na Vis.

Tito se tada sa svojim ljudima smjestio u malom mjestu Borovik, gdje su postojale dvije prirodne pećine, udubljene u gromadnim kamenim masivima. U to je vrijeme Duhova špilja bila uređena za Tita.

Špilja je prije samog uređenja već imala proširene prostorije koje su im poslužile za blagavaonicu i sastanke. Njeno prirodno proširenje u obliku predvorja služilo je kao blagovaonica i soba za sastanke.

Špilja je imala prostor predviđen za Titovog psa Tigra te sobu u koju se nalazio radni stol i stolica na kojima je bio smješten njemački induktorski telefon, a pored njih krevet.

Pored unutrašnjosti lokalne vlasti uredile su i okolicu i to najviše iz sigurnosnih razloga. Do kraja ljeta 1944. godine Tito je boravio u špilji, nakon čega je premješten u vilu Tramontana, u blizini uvale Stonac, u sjevernozapadnom predjelu Viške luke.

U to vrijeme Vis je bio sjedište najviših civilnih, vojnih i političkih organa nove Jugoslavije.

Tamo je dr Ivan Šubašić potpisao sporazum kojim kraljevska vlada u izbjeglištvu priznaje “nacionalne i demokratske tekovine izvojevane od naroda Jugoslavije u toku njihove trogodišnje borbe, kojima su postavljeni temelji demokratskom federativnom uređenju”.

Od tamo je Tito u kasno ljeto 1944. godine krenuo na razgovor s Churchillom i Staljinom kako bi učvrstio međunarodni položaj nove Jugoslavije, a na viškoj je obali 12. rujna 1944. godine prvi put otvoreno govorio o priključenju do tada nekih slovenskih i hrvatskih područja (koji su do tada bili pod vlašću Italije) Jugoslaviji.

Danas je otok Vis jedno od najpopularnijih i najposječenijih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Jedan od lokalnih izleta je i onaj pod nazivom “Military Tour”, koji turistima nudi četverosatno razgledavanje Titove špilje.

Osim same špilje, turisti mogu vidjeti nekadašnju garažu za brodove i podmornice, sjedište obavještajno-novinske agencije Tanjug, bolnicu, raketni potkop itd. Jedan dio Titove špilje i danas ima funkciju; naime, viški vinar Antonio Lipanović tamo je otvorio vinski podrum u kojem nastaje desetak različitih vrsta rakije, plavac mali i vugava.

Autor: M.T. Foto: Ex13/Wikimedia