Da bi dijete steklo samopouzdanje koje je potrebno za učenje vještina u cjelokupnom životu, roditelji se ne smiju odnositi prema njemu prezaštitnički. Naravno, danas na ulici prijete mnogo opasnosti djeci, pa nije čuditi što roditelji zauzimaju prezaštitnički stav u njihovom odgoju. Roditelji bi se ipak trebali oduprijeti potrebi ne puštati ...