Spuštena maternica ili descensus

Djevojka leži u krevetu, Foto: Lisa-S./Shutterstock

Žene koje su jednom ili više puta teško rađale, osobito one koje su rađale kod kuće, bez liječnika, i rano nakon porođaja nastavile teško fizički raditi - imaju spuštenu maternicu, djelomično ili posve. … [više]