Kako se ponašati u kazalištu, na priredbama ili na koncertu

Gledanje filma, Foto: Deklofenak/Shutterstock

Na priredbama u pravilu sjedi žena na desnoj strani, ali ako je lijeva strana pogodnija zbog toga što ima veće vidno polje, muškarac će ženi prepustiti to mjesto. Ako je žena u društvu sa dva muškarca, ona sjedi u sredini. Nasloni između stolica nisu samo za vas; desni je naslon vaš, a lijevi morate prepustiti susjedu. Ako ulazite u kazalište, na koncert ili u kino dok drugi već sjede, prolazite kroz red tako da se okrenete licem ljudima koje ste digli, a ne tako da im okrenete leđa. I uvijek se ispričajte.

Za vrijeme predstave nemojte šuškati programom ili papirićima u koje su bili umotani slatkiši. Nemojte ići na priredbe ako ste prehlađeni jer ćete kašljem i brisanjem nosa smetati ostalima.

Za vrijeme predstave nemojte sa susjedom šaputati i neprestano približavati glave, jer oni iza vas žele također nešto vidjeti.

Na priredbi ili u kinu ne smije se glasno komentirati program, zviždati ako pukne traka ili stavljati glasne, neumjesne i prostačke napomene na sadržaj.

Na koncertima ili u operi nemojte bubnjati prstima ili pjevušiti melodiju, želeći pokazati svima kako vi dobro poznajete djelo koje se izvodi.

Na koncertu plješćite samo kad je završena čitava kompozicija, a nikako nakon pojedinog stavka. Ako ne poznajete djelo koje se izvodi, bolje je da pričekate pljesak drugih.

U operi možete pljeskati nakon pojedinih arija. U drami se plješće samo na kraju, premda aplauz na otvorenoj sceni glumci mnogo cijene.

Na koncertu jazz orkestra plješće se nakon svake uspjele dionice. Po mogućnosti ne izlazite iz gledališta dok su glumci još ispred zastora, jer oni imaju pravo i na vaš pljesak.

Budite umjereni u oduševljenju i u negodovanju. Za sve priredbe, osim kino predstave, obavezno je tamno odijelo za muškarce i svečana haljina za žene.

Foto: Deklofenak/Shutterstock