Na priredbama u pravilu sjedi žena na desnoj strani, ali ako je lijeva strana pogodnija ...

Gosti se pozivaju usmeno, pismeno ili telefonom barem nekoliko dana ranije da se mogu pripremiti ...

Postoji određen način ponašanja koji bi trebali poštivati bez obzira koliko godina imate te iz ...

Pravilo je konverzacije da ne govorite suviše o sebi i da ne držite monologe. “Ja” ...