Na priredbama u pravilu sjedi žena na desnoj strani, ali ako je lijeva strana pogodnija ...

Svakidašnji život donosi često situacije koje se ne mogu predvidjeti savjetima za dobro ponašanje, ali ...

Pravilo je konverzacije da ne govorite suviše o sebi i da ne držite monologe. “Ja” ...