Kako se napuniti pozitivnom energijom

pozitivna energija

Kada gledamo sebe i svoje tijelo, mi vidimo samo vrh ledene sante. Jeste li razmišljali o tome? Ako pogledate svoju ruku, možda će vam se doimati čvrstom. No stavite li ju pod mikroskop, vidjet ćete energiju koju vibrira i možda vam se više neće činiti tako čvrsta.

Sve je sastavljeno od energije, bila to vaša ruka, more ili zvijezde. Postoje galaksije, svemir, planet, ljudi koji žive na tom planetu, unutar tih ljudi se nalaze organi, stanice i molekule i na kraju atomi. Sve je to povezano energijom. Postoji mnogo razina na kojima možete razmišljati, no u svemiru postoji samo energija.

Sveukupna energija reagira na nekoj frekvenciji. Obzirom da ste i vi energija i vi zapravo vibrirate na nekoj frekvenciji. Ono što vi mislite i osjećate određuje vašu frekvenciju. Ono što mislite je energija koja vibrira i odašilje poruke u svemir.

Kada o nečemu intenzivno razmišljate, vi svemiru odašiljete tu frekvenciju i time privlačite energiju. Ako usredotočite svoje misli na stvari koje želite, vi mijenjate vibraciju atoma i navodite željene stvari da idu prema vama.

Ako razmišljate o dobrim stvarima, ako ih osjećate, vi se usklađujete s tom frekvencijom koja okreće stvari u vašem smjeru. Kako se sličnosti privlače, vi ste energetski magnet i privlačite prema sebi ono o čemu razmišljate. Obzirom da nitko osim vas ne može razmišljati vašim mislima i osjećajima, vi upravljate vlastitom magnetskom energijom.

Svi smo mi na neki način duhovna bića. Svi imamo energiju koja ne može nestati i biti uništena, samo može promijeniti oblik. Vaša energija je oduvijek tu i uvijek će ostati, neće biti trenutka u kojem vas neće biti u nekom obliku.

Kako je svemir veliko energetsko polje, svi smo mi u njemu zapravo povezani. Stoga možete primijetiti kako se naše negativne misli upućene nekoj osobi zapravo vraćaju nama. I nitko vas ne bi mogao povrijediti ako sami niste svojim mislima dozvali povredu, odnosno ako niste odaslali negativne misli i osjećaje.

Autor: S. G., Foto: Diana Indiana/Shutterstock