Koje sve vrste psihoterapije postoje? 9 ključnih oblika

Koje sve vrste psihoterapije postoje

Vrste psihoterapije su raznolike i prilagođene individualnim potrebama, pružajući podršku i pomoć u najširem spektru životnih izazova. U današnjem svijetu, gdje je brz tempo života i sve veći stres postao norma, potreba za mentalnim zdravljem i blagostanjem dobiva na važnosti. Svakom čovjeku potrebna je psihoterapija, ne zato što s njim nešto nije u redu, nego zato što može pomoći u svakodnevnom životu, a time i smanjiti rizike od mnogih smrtnih bolesti. Što je zapravo psihoterapija, što se nudi na našem tržištu te na koje načine vam se sve može pomoći, donosimo u nastavku.

Vremena u Hrvatskoj su se promijenila i više nismo narod koji stvara predrasude kada osoba posjećuje psihologa ili sličnu vrstu pomoći. Kao što smo napisali na početku, svakom čovjeku potrebna je psihoterapija, na njemu je samo da pronađe što se nudi i odabere način koji se njemu najviše sviđa.

Psihoterapiji pristupaju ljudi svih dobnih skupina, u ordinacijama se u jednakom broju mogu pronaći kako stare, tako i mlade osobe. Psihijatri smatraju kako je najbolje psihoterapiji pristupiti poslije navršenih 25. godina, jer je tada osoba formirana ličnost.

Vrste psihoterapije

Različite vrste psihoterapije otvaraju prozor u svijet mentalnog zdravlja i blagostanja, gdje razumijevanje što je psihoterapija i kako ona izgleda u praksi postaje ključno za pružanje adekvatne podrške pojedincima. Psihoterapija, kao metoda liječenja i podrške mentalnom zdravlju, dolazi u mnogim oblicima, odnosno sve vrste psihoterapije imaju svoj jedinstveni pristup i metode liječenja. Ovi različiti psihoterapijski pravci pružaju specifične tehnike i strategije za suočavanje s emocionalnim i psihičkim problemima.

Razumijevanje kako izgleda psihoterapija u praksi je važno za demistifikaciju procesa i pomaže u smanjenju stigme koja može biti povezana s traženjem pomoći. Različiti pristupi uključuju, ali nisu ograničeni na, kognitivno-bihevioralnu terapiju, psihodinamsku terapiju, humanističku terapiju, i mnoge druge. Svaki pravac nudi jedinstvene tehnike i metode, prilagođene različitim potrebama i ciljevima pojedinaca.

Još jedan važan aspekt psihoterapije je njezino trajanje. Koliko traje psihoterapija varira od slučaja do slučaja, ovisno o mnogim faktorima kao što su vrsta terapije, specifični ciljevi klijenta, i kompleksnost problema s kojima se suočava. Neki ljudi mogu osjetiti olakšanje nakon nekoliko sesija, dok drugi mogu zahtijevati dugotrajniji tretman kako bi postigli željene promjene.

1. Psihodinamična terapija

Psihodinamična terapija ubraja se u ključne vrste psihoterapije i igra važnu ulogu u suvremenom pristupu mentalnom zdravlju. Ova terapijska metoda izvire iz dubokih korijena psihološke teorije i prakse, posebno iz radova Sigmunda Freuda i njegovih sljedbenika. Temeljna premisa psihodinamične terapije je da neosviještene sile i prošla iskustva imaju značajan utjecaj na naše trenutne ponašanja i emocionalne probleme.

Psihodinamična terapija najbolja je za osobe koje imaju problema sa uspostavljanjem odnosa s drugima, koje imaju nizak prag samopouzdanja i koje pate od depresije. Ova vrsta terapije sastoji se od slabog intenziteta i kratkoće, a fokusira se na prošlost i njen utjecaj na sadašnjost. Cilj je razumjeti kako su neosviješteni obrasci i prošli događaji oblikovali trenutne odnose i ponašanja. Kroz ovaj proces, pacijenti postaju svjesniji svojih neosviještenih misli i emocija, što im omogućava da bolje razumiju i upravljaju svojim trenutnim poteškoćama.

2. Integrativna psihoterapija

Integrativna psihoterapija predstavlja jedinstvenu i fleksibilnu metodu u širokom spektru vrsta psihoterapija. Ova terapijska orijentacija je značajna jer ne pristupa liječenju iz jedne teoretske perspektive, već kombinira elemente i tehnike iz različitih psihoterapijskih škola. Temelji se na ideji da nijedan teoretski pristup nije dovoljan za rješavanje svih psiholoških problema, te stoga integrira različite pristupe kako bi se postigao najbolji mogući ishod za klijenta.

Integrativna psihoterapija najbolja je za depresiju, opće nezadovoljstvo, tjeskobu, gubitak bliske osobe, stres, probleme u braku ili vezi, itd. Kroz svoj pristup, ova vrsta terapije pruža jedinstveni skup alata koji se mogu prilagoditi individualnim potrebama klijenta. Integrativna psihoterapija je kombinacija strategija od više teoretskih pristupa i kombiniranja ideja, što je čini izuzetno prilagodljivom i učinkovitom u tretiranju širokog spektra psiholoških izazova.

Ključni element ove vrste psihoterapije je njezina holistička priroda. Umjesto da se fokusira samo na simptome ili specifične probleme, ovaj pristup razmatra osobu u cjelini, uključujući misli, emocije, tjelesne senzacije, ponašanja, i socijalne interakcije. Terapeuti koji prakticiraju integrativnu psihoterapiju obično su obučeni u više psihoterapijskih modaliteta, što im omogućava da izaberu najprikladnije tehnike i strategije za svakog pojedinog klijenta.

kakve sve vrste psihoterapije postoje
Integrativna psihoterapija, kombinira različite vrste psihoterapije kako bi pružila holistički tretman prilagođen individualnim potrebama klijenta.

3. Humanistička psihoterapija

Humanistička psihoterapija fokusira se na individualne mogućnosti i potencijale svakog pojedinca. Temelji se na principima humanističke psihologije, koja vjeruje u inherentnu vrijednost i sposobnost svake osobe da ostvari svoj puni potencijal. Ovaj pristup naglašava osobnu odgovornost, rast, i samoaktualizaciju, te je usmjeren na pomoć pojedincima u razumijevanju i ostvarenju njihovih jedinstvenih ciljeva i želja.

Humanistička psihoterapija najbolja je za prevladavanje nezadovoljstva i niskog samopoštovanja. Ovaj terapeutski pristup je posebno koristan za osobe koje prolaze kroz velike životne promjene i traže podršku u izgradnji samopouzdanja. Humanistička psihoterapija pomaže pojedincima da razviju veću samosvijest i samoprihvaćanje, potičući ih da prepoznaju i razvijaju svoje unutarnje resurse i snage. Na taj način, ona potiče urođenu sklonost čovjeka da svoje sposobnosti dovede do maksimuma.

Jedan od ključnih aspekata humanističke psihoterapije je stvaranje ugodnog ozračja u terapijskom procesu. Terapeuti koji primjenjuju ovaj pristup teže stvoriti okruženje koje je prihvaćajuće, podržavajuće i bezuvjetno, gdje klijenti mogu slobodno istraživati i izražavati svoje misli, osjećaje i iskustva bez straha od osude ili kritike. Ovaj pristup pomaže klijentima da se osjećaju sigurno i podržano, što je ključno za uspješan terapeutski rad.

Postoje brojne vrste psihoterapije, a humanistička psihoterapija zauzima posebno mjesto zbog svog naglaska na pozitivnim ljudskim kvalitetama, kao što su kreativnost, sloboda izbora, i potencijal za samoaktualizaciju. Pruža prostor za duboko osobno istraživanje i promjene, potičući ljude da postanu najbolje verzije sebe.

4. Kognitivno-bihevioralna terapija

Kognitivno-bihevioralna terapija (KBT) ubraja se u najučinkovitije i najčešće korištene vrste psihoterapije u suvremenom tretmanu različitih psiholoških problema. Osnovna premisa KBT-a je da naše misli, osjećaji i ponašanja međusobno djeluju te da promjenom negativnih ili nekorisnih misli i ponašanja možemo utjecati na naše emocionalno stanje i opće blagostanje.

Kognitivno bihevioralna terapija najbolja je za stres, umjerenu depresiju, poremećaje anksioznosti, nedostatak samopouzdanja, opsesivno kompulzivni poremećaj, probleme s hranom i neke vrste ovisnosti. KBT pristup usredotočen je na promjenu ponašanja i svakodnevnih misli kako bi se pozitivno utjecalo na emocije. Terapeuti koji prakticiraju KBT rade s klijentima kako bi identificirali i preoblikovali negativne misaone obrasce koji dovode do emocionalnih i ponašajnih problema.

KBT je strukturiran, ciljno usmjeren pristup koji se obično provodi kroz ograničen broj sesija. Terapeut i klijent zajednički rade na razvoju vještina i strategija koje klijent može koristiti u svakodnevnom životu. To uključuje tehnike kao što su prepoznavanje i osporavanje iracionalnih ili destruktivnih misli, razvijanje konstruktivnijih načina razmišljanja, i učenje novih načina suočavanja s izazovnim situacijama.

U okviru različitih vrsta psihoterapija, KBT se ističe svojom praktičnošću, efikasnošću i širokom primjenjivošću. Ovaj pristup je posebno koristan za one koji traže konkretnu, usmjerenu pomoć za rješavanje specifičnih problema ili za unapređenje svojih strategija suočavanja u svakodnevnom životu. KBT nudi alate koji su korisni ne samo za trenutne probleme, već pružaju i dugoročne vještine za održavanje emocionalnog zdravlja.

različite vrste psihoterapije koje pomažu ljudima
Kognitivno-bihevioralna terapija ubraja se u ključne vrste psihoterapije, a efikasno se koristi u tretmanu anksioznosti, depresije i ponašajnih poremećaja kroz prepoznavanje i promjenu negativnih misli i ponašanja.

5. Geštalt psihoterapija

Geštalt psihoterapija ubraja se u popularne vrste psihoterapije i temelji se na holističkom pristupu koji integrira tjelesne, mentalne, emocionalne i socijalne aspekte ljudskog bića. Ovaj pristup psihoterapiji razvijen je sredinom 20. stoljeća, a njeni su osnivači Fritz Perls, Laura Perls i Paul Goodman. Geštalt psihoterapija se odlikuje naglaskom na sadašnji trenutak i svjesnost, te istraživanje izravnog iskustva pojedinca.

Osnovna premisa geštalt terapije je da ljudi prirodno teže ka cjelovitosti i integraciji svojih iskustava. Kada se ovaj prirodni proces integracije na neki način blokira ili naruši, mogu se pojaviti psihološki problemi. Geštalt terapija stoga pomaže pojedincima da postanu svjesniji trenutnih misli, osjećaja i ponašanja, te da istraže kako njihova neposredna iskustva utječu na njihovu dobrobit.

Terapeuti koji prakticiraju geštalt psihoterapiju često koriste eksperimentiranje i kreativne tehnike kako bi pomogli klijentima da istraže svoje osjećaje, misli i ponašanja. To može uključivati vježbe kao što su dijalozi s različitim aspektima sebe, rekonstrukcije prošlih iskustava, ili upotreba umjetničkih medija. Sve ove tehnike imaju za cilj povećati svjesnost i samospoznaju, te omogućiti klijentu da iskusi osjećaj cjelovitosti.

Jedna od ključnih karakteristika geštalt terapije je njen fokus na ‘ovdje i sada’. Terapeuti potiču klijente da obrate pažnju na svoje trenutne misli, osjećaje i tjelesne senzacije, kao i na to kako te aspekte njihovog iskustva utječu na njihove interakcije s drugima i na njihovu okolinu. Time se potiče veća svjesnost i odgovornost za vlastite izbore i ponašanja.

Geštalt psihoterapija se također ističe svojim pristupom radu s ‘neobrađenim’ emocijama i nepotpunim situacijama iz prošlosti. Kroz terapijski proces, klijenti mogu pronaći načine da zatvore ‘nedovršene poslove’, što može uključivati suočavanje s neriješenim emocijama ili rekonstruiranje prošlih odnosa i iskustava.

6. NLPt psihoterapija (Neuro-lingvistička psihoterapija)

NLPt psihoterapija, poznata i kao neuro-lingvistička psihoterapija, ubraja se u moderne vrste psihoterapije, a kombinira tehnike iz neuroznanosti, lingvistike i programiranja. Ova terapija se temelji na pretpostavci da postoji duboka veza između neuroloških procesa (neuro-), jezika (lingvističko) i obrazaca ponašanja naučenih kroz iskustvo (programiranje), te da ti aspekti mogu biti prestrukturirani s ciljem postizanja specifičnih ciljeva u ličnom razvoju.

NLPt pristup se fokusira na identifikaciju i promjenu neefikasnih ili štetnih misaonih obrazaca, emocionalnih reakcija i ponašanja. Terapeuti koriste različite tehnike kako bi pomogli klijentima da prepoznaju svoje unutarnje mentalne mape svijeta i da ih po potrebi prilagode ili izmijene. Ove tehnike uključuju vizualizaciju, promjenu perspektive, rekonstrukciju prošlih iskustava, i rad na postavljanju i ostvarivanju ciljeva.

NLPt psihoterapija je posebno korisna za pojedince koji se suočavaju s izazovima kao što su stres, anksioznost, nedostatak samopouzdanja, komunikacijske poteškoće, i problemi sa samomotivacijom. Pristup naglašava važnost samosvijesti i osobnog razvoja, te pruža alate koji klijentima omogućuju da razviju veću kontrolu nad svojim mislima, emocijama i ponašanjem.

Jedan od ključnih aspekata NLPt terapije je rad na postizanju kongruencije između svjesnih i nesvjesnih aspekata ličnosti. To znači pomoći klijentima da usklade svoje unutarnje vrijednosti i uvjerenja s vanjskim ponašanjem i ciljevima, čime se potiče veća unutarnja harmonija i efikasnost u ostvarivanju životnih ciljeva.

7. Sistemska terapija (obiteljska terapija)

Sistemska terapija, također poznata kao obiteljska terapija, ubraja se u ključne vrste psihoterapije, a pristupa liječenju pojedinca kroz kontekst njegovih odnosa i interakcija unutar obiteljskog sistema. Ovaj terapeutski pristup temelji se na ideji da se problemi pojedinca ne mogu u potpunosti razumjeti ili riješiti bez uzimanja u obzir šireg obiteljskog i socijalnog konteksta u kojem žive.

Sistemska terapija istražuje obrasce komunikacije, ponašanja i emocionalnih veza unutar obitelji, te kako ti obrasci utječu na pojedinca i na obitelj kao cjelinu. Terapeuti koji se bave ovom vrstom terapije rade s cijelim obiteljima ili s pojedinim članovima obitelji kako bi identificirali i promijenili disfunkcionalne obrasce interakcija koje mogu doprinijeti emocionalnim i ponašajnim problemima.

Jedan od ključnih ciljeva sistemske terapije je pomoći članovima obitelji da razviju zdravije, otvorenije i podržavajuće načine komunikacije. Terapija često uključuje rad na poboljšanju međusobnog razumijevanja, empatije, i podrške među članovima obitelji. Terapeuti koriste različite tehnike, uključujući grupne razgovore, uloge igre, i medijske intervencije, kako bi potaknuli promjene u obiteljskim dinamikama.

Sistemska terapija je posebno korisna u tretiranju širokog spektra problema, uključujući sukobe u obitelji, probleme u braku, ponašajne probleme kod djece i adolescenata, kao i u situacijama gdje obiteljska dinamika utječe na mentalno zdravlje pojedinaca, kao što su poremećaji u prehrani, depresija ili zlouporaba supstanci.

8. Psihoanaliza

Psihoanalitička terapija, kao jedna od temeljnih i najstarijih vrsta psihoterapija, razvila se iz radova Sigmunda Freuda i kasnije je nadograđena od strane brojnih drugih teoretičara. Temelji se na ideji da nesvjesni um ima značajan utjecaj na naše svjesne misli i ponašanje, te da su mnogi emocionalni problemi i poremećaji povezani s neosviještenim konfliktima i traumama iz ranog djetinjstva.

Psihoanalitička terapija fokusira se na istraživanje dubokih, često nesvjesnih, emocionalnih problema i konflikata. Cilj je osvijestiti te nesvjesne procese kako bi se smanjili njihovi utjecaji na trenutno ponašanje i emocionalno stanje pojedinca. Terapeuti koriste različite tehnike, uključujući slobodne asocijacije, tumačenje snova, i analizu otpora i prijenosa, kako bi pomogli klijentima da istraže svoje nesvjesne misli i osjećaje.

Jedan od ključnih aspekata psihoanalitičke terapije je dugotrajni i intenzivan terapeutski odnos. Kroz ovaj odnos, klijenti mogu rekonstruirati značajne događaje iz prošlosti i razumjeti kako ti događaji utječu na njihovu sadašnjost. Proces psihoanalize može uključivati istraživanje ranih obiteljskih odnosa, nesvjesnih fantazija, strahova i želja.

Psihoanalitička terapija je posebno korisna za ljude koji se suočavaju s kroničnim emocionalnim problemima, kao što su duboke anksioznosti, depresije, emocionalne smetnje ili poremećaji ličnosti. Također može biti korisna za one koji traže dublje razumijevanje sebe i svojih unutarnjih motiva.

vrste psihoterapije popis, psihoanaliza
Psihoanaliza se ubraja u temeljne vrste psihoterapije i fokusira se na istraživanje nesvjesnih procesa i ranog djetinjstva kako bi se razumjeli i riješili duboko ukorijenjeni emocionalni problemi.

9. Egzistencijalna psihoterapija

Egzistencijalna terapija, ubraja se u značajnije vrste psihoterapije, a temelji se na egzistencijalističkoj filozofiji koja naglašava pojedinačnost, slobodu i odgovornost pojedinca. Ovaj pristup se fokusira na istraživanje smisla, izbora, i uvjeta ljudske egzistencije, kao što su samoaktualizacija, smrtnost, sloboda, izbor, izolacija i smisao.

U egzistencijalnoj terapiji, naglasak je na razumijevanju ljudskog iskustva i suočavanju s temeljnim aspektima ljudskog postojanja. Terapeuti koji koriste ovaj pristup rade s klijentima kako bi im pomogli da istraže i razumiju svoje osobne izbore, vrijednosti, uvjerenja, te kako ti elementi utječu na njihovu sposobnost da žive autentično i ispunjeno.

Jedan od ključnih aspekata egzistencijalne terapije je suočavanje s egzistencijalnom anksioznošću, koja proizlazi iz suočavanja s temeljnim aspektima postojanja kao što su sloboda, izolacija, smisao i smrt. Terapeuti pomažu klijentima da prepoznaju i razumiju kako ovi egzistencijalni problemi utječu na njihov život i kako se mogu nositi s njima na zdrav i produktivan način.

Ovaj terapeutski pristup također istražuje kako se pojedinci mogu osjećati otuđeno ili nesigurno u svijetu, te kako mogu razviti osobni smisao i svrhu unatoč inherentnoj neizvjesnosti života. Egzistencijalna terapija se fokusira na autentično postojanje, potičući klijente da preuzmu odgovornost za svoje izbore i da žive u skladu s vlastitim uvjerenjima i vrijednostima.

Ovaj pristup je posebno koristan za ljude koji se bore s pitanjima identiteta, smisla i svrhe, kao i za one koji se suočavaju s egzistencijalnim krizama, kao što su velike životne promjene, gubitak ili suočavanje s vlastitom smrtnošću. Egzistencijalna terapija ne nudi gotova rješenja, već pomaže klijentima da pronađu vlastite odgovore i putove u životu.

Putovanje kroz vrste psihoterapijskih pravaca

Svijet psihoterapije nudi bogatstvo različitih pristupa i metoda koje se mogu prilagoditi specifičnim potrebama i izazovima s kojima se pojedinci suočavaju. Različite vrste psihoterapija, od kognitivno-bihevioralne i psihoanalitičke, do humanističke, egzistencijalne, sistemske i mnogih drugih, pružaju jedinstvene perspektive i tehnike za rad na emocionalnom i mentalnom blagostanju. Sve ove vrste psihoterapijskih pravaca imaju svoje specifičnosti, teorije i metode koje su usmjerene na promicanje osobnog rasta, razumijevanja i emocionalnog iscjeljenja.

Koliko traje psihoterapija varira i ovisi o mnogim faktorima, uključujući vrstu terapije, specifične potrebe i ciljeve klijenta, te složenost problema s kojima se suočavaju. Neki pristupi, kao što su kratkoročne terapije, mogu biti usmjereni na rješavanje specifičnih problema ili poteškoća u relativno kratkom vremenskom periodu, dok drugi, poput psihoanalitičke ili egzistencijalne terapije, mogu zahtijevati duže vremensko razdoblje kako bi se postigle dublje i dugotrajnije promjene.

Sve vrste psihoterapije nude jedinstvene uvide i pristupe koji mogu pomoći pojedincima da se suoče s izazovima, razviju bolje strategije suočavanja i poboljšaju svoje mentalno zdravlje i kvalitetu života. Odabir prave vrste psihoterapije može biti ključan korak u procesu osobnog iscjeljenja i razvoja, te je važno pristupiti ovom izboru s razumijevanjem i pažnjom. Koju god terapiju odabrali nećete pogriješiti, samo krenite, sigurno će vam dobro doći i ne brinite što će okolina misliti, jer to je danas potpuno normalno.