Savjeti za jedrenje na dasci

Daskanje, Foto: Willyam Bradberry/Shutterstock

Daskanje – ili jedrenje na dasci – najbolje je uvježbati kod stručnog instruktora. Za više informacija obratite se odgovarajućem klubu ili udruzi ili provjerite neke od domaćih internetskih stranica posvećenih jedrenju na dasci.

Ne pokušavajte daskati ako niste dobar plivač, te uvijek nosite opremu za plutanje. Odjenite prikladnu odjeću, poput odjeće za vodu i lagane vjetrovke.

Daska za jedrenje sastoji se samo od daske i snasta, sastavljenog od jarbola, tzv. buma (eng. boom, debljenjak) i jedra. Na prednjem dijelu buma pričvršćeno je uže koje diže jarbol u uspravan položaj. Bum je elipsasta ručka u visini prsa koja okružuje jedro. Daskaš koristi bum za držanje i mijenjanje kuta jedra prema vjetru.

Dasku postavite pod pravi kut u odnosu na vjetar, tako da jedro leži polegnuto na vodu, u smjeru niz vjetar, a pod pravim kutem u odnosu na dasku. Kleknite na sredinu daske tako da vam svako koljeno bude s jedne strane dna jarbola. Provjerite puše li vam vjetar u leda. Primite uže da biste održali ravnotežu. Pomaknite stopala oko dna jarbola, na središnju liniju, te se uspravite. Držite kraj užeta i zatim se lagano nagnite prema natrag. Savinite koljena, glavu držite gore, te koristite težinu tijela i nožne mišiće da biste podigli snast iz vode.

Nastavite podizati pomoću užeta, rukom preko ruke, sve dok i udaljeniji kraj buma ne izađe iz vode, a jedro dođe pod pravi kut u odnosu na dasku. Uže držite rukom koja je bliže stražnjem kraju daske. Drugom rukom prekrižite prvu ruku i uhvatite bum oko 20 cm od jarbola. Pustite uže i uhvatite bum oko 50 cm dalje od prve ruke.

Da biste zadržali ravan kurs pod pravim kutem u odnosu na vjetar, polako privucite jedro tako da se napne i prestane lepršati; bum držite paralelno s daskom. Pri jakom vjetru, nagnite se prema natrag radi protuteže jedru. Da biste okrenuli prednji dio od vjetra, nagnite snast prema naprijed. Da biste se okrenuli prema vjetru, nagnite ga prema natrag. Daska će stati ako jedrite ravno u vjetar.Ako padnete s daske, priđite joj sa strane suprotne snastu. Ruke postavite na središnj u liniju te se popnite natrag na dasku u klečeći položaj. Zatim ustanite i ponovno uspravite snast.

Sigurnost pri daskanju

Nikada ne jedrite bez prisutnosti drugih ljudi. Ali pritom držite sigurnu udaljenost od kupača, ribiča i ostalih plovila. Ako nemate dovoljno iskusrva, ne jedrite na otvorenom moru; ako se nađete predaleko od obale i ne možete se vratiti, uklonite jarbol iz njegova držača, smotajte jedro i privežite ga oko jarbola. Presložite bum uz jarbol i čvrsto privežite jedro i bum. Položite ih na dasku. Lezite licem prema dolje na dasku i veslajte prema obali. Da biste dozvali pomoć, kleknite ili sjednite na dasku te dižite i spuštajte ruke, ili vičite.

Foto: Willyam Bradberry/Shutterstock