Što treba sadržavati opis proizvoda

Opis proizvoda na deklaraciji, Foto: Dmitriy Shironosov/Shutterstock

Deklaracija je obvezna za svaki proizvod i mora sadržavati najmanje slijedeće podatke: proizvođački naziv proizvoda, ime pod kojim se proizvod prodaje, tip i model proizvoda te oznaku mjere proizvoda, ako je to bitno obilježje proizvoda, datum proizvodnje i rok uporabe, ako je isto propisano, naziv i sjedište (punu adresu) proizvođača.

Za uvozne proizvode deklaracija mora sadržavati naziv i sjedište uvoznika te zemlju podrijetla, upozorenje o mogućoj opasnosti pri uporabi, ako takva opasnost postoji.

Svi podaci iz deklaracije moraju biti istiniti, jasni, vidljivi i čitljivi te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Za podatke iz deklaracije na uvoznim proizvodima odgovoran je uvoznik.

Za proizvode u rasutom stanju (rinfuzi), deklaracija se mora istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo na ambalaži u kojoj se proizvod stavlja u prodaju, ili na prodajnom mjestu ako se proizvod ne drži u posebnoj ambalaži.

Kupite li proizvod koji nema ispravnu deklaraciju, požaliti se možete inspekciji ili udruzi za zaštitu potrošača.

Foto: Dmitriy Shironosov/Shutterstock