Rijeke u Dalmaciji

rijeka cetina
Rijeka Cetina, Foto: Wakowlk/Wikimedia

Dalmacija je regija u Hrvatskoj gdje prevladava krška podloga koja se odražava u složenoj cirkulaciji voda te razmjernom siromaštvu površinskih tokova. Od većih rijeka u Dalmaciji treba istaknuti Cetinu, Krku, Zrmanju i Neretvu. Cetina je rijeka za koju se može reći da je na neki način obilježila područje koje gravitira prema Sinju, gradu kojem je dala ime i život.

Cetina je rijeka koja pripada Jadranskom slijevu sa dužinom od 105 km što se ulijeva u Jadransko more kod Omiša. Blizu mjesta koje nosi naziv po rijeci i to sjeverno od Vrlike, u čijoj se blizini nalazi poznato Peručko jezero za koje znamo da je stvoreno umjetno branom što se nalazi 25 km nizvodno.

Smatra se da je Cetina ulaz u Sinjsko polje. Šezdeset prostornih kilometara plodne zemlje leži podno Sinja, a u tom dijelu koji mnogi nazivaju zelenom oazom, nalaze se naselja kao što su Gala, Otok, Udovičići, Ruda i Grab.

Ne smijemo zaboravit spomenut kako je Cetina najpoznatija po raftingu, što vjerujemo da će najviše zaintrigrirat one sklone avanturizmu.

Krka je rijeka koja izvire u blizini grada Knina čija dužina iznosi 72,5 km od čega 49 km čini slatkovodni vodotok, a 23,5 km bočati.

Krka je zasigurno najpoznatija po slapištima njih 7, od kojih svakako treba izdvojiti Bilušića buk sa 22,4 m visine koji se nalazi 16 km nizvodno od izvorišta. Njegova posebnost leži u tome što je on jedini slap koji se ne koristi za hidroenergiju.

Zrmanja je rijeka koja se nalazi u južnom dijelu Hrvatske, a izvire ispod planine Poštak u južnom dijelu Like, dok se ulijeva u Novigradsko more na samo 12 km od mjesta Obrovac.

Zrmanju mnogi smatraju jednom od najljepših rijeka, koju karakterizira nestalni tok sa mnogo pritoka od kojih posebno treba izdvojiti Krupu.

Neretva je rijeka čija dužina iznosi 225 km u Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj. Neretva se smatra najduljom i najvećom rijekom u istočnom jadranskom slivu. Izvire na nadmorskoj visini od 1.095 m ispod planina Zelengore i Lebršnik u susjednoj nam BIH.

Osim svojih prirodnih ljepota, Neretva nudi svojih par povijesnih priča od kojih je sigurno najpoznatija čuvena Bitka na Neretvi kao jedna od najpoznatijih bitki za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Foto: Wakowlk/Wikimedia