Ovčetina na divlje (a la wild)

nadjevena ovčetina

Da bi mesu ovna oduzeli specifičan miris, stavimo ga u salamuru. Salamuru nakon nekoliko dana odlijemo i obnovimo salamurom br. 3. Nadjeveni but pirjamo u početku sa salamurom, nakon toga pečemo na svinjskoj masti, procijeđenoj salamuri i na kraj u također naizmjenično zalijevamo kiselim vrhnjem.

Foto: Robert Owen-Wahl’ Link: CharterForCompassion.org/freeimages