Lepeza, svježina sa stilom

lepeza
Lepeza, Foto: holbox/Shutterstock

Lepeza je jedno od najmodernijih i najkorisnijih ljetnih pomagala. Djeluje na način da povećanom površinom maksimizira komešanje zraka koje uzrokuje pokret zglobom. Zapravo se ponaša poput peraje u vodi samo je prenijeta u drugačiji medij. Podrijetlo prvih lepeza nije u potpunosti poznato iako se čini da je inspiracija za njenu izradu bilo ptičje krilo.

Indijski naziv je panka od izvornog pankh što znači krilo baš kao i riječ shan u kineskom jeziku. Pretpostavka je da su prve lepeze nastale prije 3 tisućljeća, ali nije potvrđena. Prije no što su se lepeze počele izrađivati kao umjetni predmeti ljudi koji su živjeli u iznimno vrućim klimama morali su pronaći način da se rashlade pa su posegnuli za vegetacijom poput palmina lišća koja je još jedno moguće objašnjenje podrijetla ideje za nastanak lepeze.

No kako su tijelo i duh u to doba bili izuzetno povezani pragmatičnu svrhu je kao i mnoge druge predmete, poput recimo nakita, pratila i religijska svrha. Služile su kao rekviziti u svetkovinama ili su se čak velike raskošne lepeze kojima je mahalo i po nekoliko sluga koristile kako bi prikazale društveni status obitelji. Male ručne lepeze kakve poznajemo danas pronađene su čak i u grobnicama egipatskih kraljeva.

Sjećate li se kada ste bile male kako ste se možda smijale svojoj mami ili baki kada su se hladile lepezom ili baš suprotno, njome ste se igrale i pravile se da ste dame. Čipka, saten, raskošni ukrasi, dramatične slikarije. Sve je to obilježilo dramatična modna razdoblja na francuskom dvoru. Lepeze su bile manje potrebne, a više dio mode i pomagalo u koketiranju i hinjenju lažne stidljivosti. Ćesto su baš poput džepnih rupčića bile namirisane. Danas je lepeza jednostavno vrlo korisno pomagalo.

Samo se prisjetite vožnje u užarenom autobusu usred ljeta. Svaki udah zraka težak je tonu i natopljen mirisom u kojem se mješaju dezodoransi, parfemi, lakovi za kosu. Ove temperature nisu prirodne za ljudsko tijelo i malo cirkuliranja zraka koje daje makar i iluziju hladnoće dobro je došlo.

 Autor: L.K. Foto: holbox/Shutterstock