Kako pravilno saditi voćke

sadnja voćki
Sadnja voćki, Foto: P Flannagan/Wikimedia

Želite li uživati u plodovima vaših voćaka, trebate ih pravilno posaditi i održavati. Da biste ostvarili uspješan uzgoj voća, potrebno je za početak odabrati kvalitetne sadnice. Napravite plan sadnje je o njemu ovisi kada ćete točno saditi voćke. Uz odgovarajući rok, važno je utvrditi raspored voćaka u voćnjaku i razmak između svake voćke. U nastavku saznajte kako pravilno obaviti sadnju voćaka.

Vrijeme sadnje voćaka

Sadnja voćaka se preporučuje u vrijeme kada vegetacija miruje, a to je u proljetnim i jesenskim mjesecima. Iako i zimi vegetacija miruje, tada se sadnja ne preporučuje jer je tlo obično pod snijegom i ledom ili previše vlažno. Jedino u slučaju izuzetno povoljnih uvjeta, moguće je obaviti i zimsku sadnju voćaka.

U našim se predjelima sadnja obično obavlja od listopada do travnja, s time da se preporučuje sadnju uvijek obaviti ranije. Kao najbolja opcija pokazala se jesenska sadnja.

Jesenska sadnja voćaka

Razlog zbog kojeg se daje prednost jesenskoj sadnji voćaka je taj što je to vrijeme jednostavnije doći do odgovarajućeg sortimenta i kvalitetnog sadnog materijala.

Obavlja se odmah nakon što lišće otpadne, obično početkom studenog. Ako nam vrijeme dozvoli, jesensku sadnju voćaka možemo obaviti i kasnije. Uvijek se prije preporučuje kasno jesenska ili zimska sadnja od proljetne sadnje, a razlog su brojne prednosti.

Voćka se tijekom sadnje u jesenskim mjesecima može bolje ukorijeniti u tlu i stvoriti jači korijenov sustav. U ranu jesen, tlo je još uvijek vlažno i toplo pa korijen započinje s rastom odmah nakon sadnje. U jesenskim i zimskim mjesecima tlo se malo slegne od padalina što donosi idealnu dodirnu površinu tla i korijenja. Sve to tvori odlične uvjete za prezimljavanje voćaka te za početak intenzivnijeg rasta korijenja u proljeće.

Teška i vlažna tla će onemogućiti jesensku sadnju voćaka jer u njima korijen neće moći odmah započeti s rastom o obnovom. S rastom će čekati do proljeća kada se tlo zagrije, a do tada riskiramo s povredom voćaka kao što su truljenje i pozeba. Ovakva tla obično se nalaze u sjevernijim područjima. U južnim predjelima, voćke se mogu saditi tijekom cijele jeseni.

Proljetna sadnja voćaka

Ako tlo nije bilo dobro pripremljeno u jesen ili nisu bili povoljni uvjeti sadnje (previše vlage i visoka razina podzemne vode) sadnja se obavlja u proljetnim mjesecima. Proljetna sadnja se preporučuje i kod zbijenog, tvrdog i hladnog tla.

Proljetnu sadnju voćaka preporučuje se obaviti što ranije jer u tom slučaju se korjenova mreža može obnoviti prije nešto što nadzemni dio voćke započne s rastom.

Plan sadnja voćaka

Prije nešto što započnemo sa sadnjom voćaka, preporučuje se odrediti razmake između sadnje. Planirana gustoća voćaka ovisi o:

  • sorti voćke
  • bujnosti voćke
  • tlu
  • primjeni mehanizacije
  • obradi tla

Kod plana sadnje voćaka važno je obratiti pozornost na oprašivače u nasadu te ih zasaditi na pravilnoj udaljenosti od glavne sorte. Nakon toga odredite i smjer sadnje voćaka. Obvezan pravac je sjever – jug ako to dozvoljava nagib površine. Pravac je važan zbog osunčanosti redova jer je u tom slučaju ona maksimalna što osigurava povoljno provjetravanje koje sprječava pojavu bolesti i štetnika, maksimalnu osunčanost te ujednačenije dozrijevanje.

Ako sadite voćke na većim nagibima, potrebno je formirati terase, dok je na onim blažim redove potrebno postaviti kontra od nagiba.

Kada ste napravili plan, potrebno je izmjeriti i obilježiti mjesta za sadnju voćaka.

Tehnike sadnje voćaka

Prije sadnje provjerite da raspolažete samo zdravim i neoštećenim sadnicama. Sve neispravne sadnice trebaju se ukloniti. Sa zdravih sadnica uklonite sve oštećene dijelove korijenja, a ako se radi o previše bujnom korijenovom sustavu, skratite ga na dužinu od 15 do 20 centimetara. Žile korijena se skraćuju oštrim škarama tako da presjek bude ravan jer će tada bolje zarasti. Nakon toga korijen se potapa u otopinu fitohormona na 10 do 12 sati.

Važno je saditi samo zdrave i dobro razvijene sadnice koje se sade u rupu duboku pola metra te nešto širu od promjera korijenja sadnice.

Sadnice voćaka se trebaju posaditi na jednaku dubinu na kojoj su bile posađene u rasadniku. Cijepljeno mjesto na voćki treba biti 10 centimetara izvan razine tla. Dubinu sadnje najbolje ćete odrediti prema boji debla. Naime, dio debla koji je bio u zemlji, uvijek je svjetlije boje.

Sadna mjesta potrebno je iskolčiti. Sadnice se postave na 5 centimetara od kolca koji mora biti dovoljno visok kako bi dopirao i do glavnih skeltnih grana. Kod sadnje važno je obratiti pozornost na to da se sadnice uvijek sade s iste strane postavljenog kolca. Kolac se koristi obično dvije godine od sadnje.

Postavljanje kolca uz sadnice ima više prednosti, a neke od njih su sljedeće:

  • sprječava se lomljenje voćaka
  • voćke se štite od nepovoljnih vremenskih uvjeta

Sadnice se trebaju koso položiti u jarak, tako da se i spojno mjesto nalazi u jarku. Oko sadnice nasipa se rahlo tlo na koje ide sloj stajskog gnojiva. Kod gnojenja budite oprezni kako gnoj ne bi došao direktno na korijen jer bi ga u tom slučaju mogao spaliti. Obično se preporučuje 20 do 30 kilograma stajskog gnoja po jednoj voćki.

Rupu oko sadnice potrebno je zatvoriti rahlim tlom, tako da se popune sve šupljine između korijenja. Na kraju sadnje korijenje treba biti 15 centimetara ispod površine.

Nakon završetka sadnje, ugazi se zdjelica za zadržavanje vode te se biljka zalije s 30-ak litara vode.

Sadite li voćke u hladnijim predjelima, preporučuje se staviti sloj slame kako bi se spriječilo smrzavanje voćke.

Rez nakon sadnje voćke

Odmah nakon sadnje potrebno je napraviti rez nadzemnog dijela biljke kako bi se formirao uzgojni oblik. Ako to ne biste učinili, voćke bi slabije rasle zbog slabog korijenovog sustava koji ne bi bio u stanju slati nadzemnom dijelu biljke dovoljno hraniva i vode.

Armature u voćnjaku

Ako su voćke cijepljene na slabije podloge potrebno im je pomoći potporama. Potpora se obično osigurava žicom i stupovima. Stupovi mogu biti betonski, čelični ili drveni, a preporučuje se razmak od 6 do 7 metara. Žica promjera do 3 milimetara postavlja se u dva ili tri reda na pola metra od tla.

Ako zadovoljite sve uvjete sadnje voćaka, uskoro ćete moći uživati u njihovim ukusnim plodovima. Najčešće greške kod sadnje voćaka su preduboka sadnja kada se voćka slabije razvija te preplitka sadnja zbog čega je izložena suši. Kalendar radova u voćnjaku će vam pomoći kako biste sve radove u voćnjaku obaviti u pravo vrijeme i time ostvarili maksimalnu uspješnost uzgoja voća.

Autor: M.L., Foto: P Flannagan/Wikimedia