Kako postupati s plinskim bocama i plinskim instalacijama

plinske boce
Plinske boce, Foto: Steven Allen/Shutterstock

Sve više kućanstava ima uvedenu stabilnu plinsku instalaciju ili koriste plin propan – butan iz plinske boce. U stabilnoj plinskoj instalaciji nalazi se pod tlakom uglavnom zemni plin koji je lakši od zraka i prilikom nekontroliranog izlaženja odlazi u gornje dijelove prostorija.

Plin propan – butan teži je od zraka, te u slučaju ispuštanja ispunjava prostore od poda prema vrhu. Plin u kućanstvu nije opasan ako se pravilno koristi.

Vodite pozornost o slijedećem:

 • plinarske radove na Vašim trošilima i instalacijama prepustite ovlaštenim službama, nemojte sami improvizirati,
 • provjerite jesu li boce s zapaljivim plinovima (propan-butan, acetilen) ispravno postavljene, sukladno uputama,
 • priključnu cijev i redukcijski ventil pregledajte na nepropusnost kod svake izmjene boce. Nepropusnost se ispituje otopinom vode i deterđenta za pranje suđa. Imajte na umu da neispravne plinske boce mogu propuštati plin i na varovima,
 • kod svake promjene plinske boce, promijenite i brtvilo između boce i redukcijskog ventila.

Ne izrađujte brtvilo sami, budući plin ima sposobnost razlaganja nekih gumenih tvari. Brtvilo kupite u ovlaštenoj prodavaonici.

 • poslije svake uporabe plinske boce zatvorite ventil na boci.

U protivnom gumena cijev je pod tlakom plina, a time i vaše trošilo. Nije isključeno da neki od sigurnosnih sustava na trošilu može zakazati. Priključna cijev može biti porozna te ukoliko glavni ventil na plinskoj boci nije zatvoren, može uslijed izlaženja plina kroz neko vrijeme nastati zapaljiva ili eksplozivna koncentracija plina u prostoriji.

 • ne držite plinsku bocu na suncu ili pokraj izvora topline niti kad je prazna.

U plinskoj boci uvijek zaostaje određena količina plina te porastom temperature raste tlak.

 • priključna cijev između trošila i plinske boce ima vijek trajanja, a novu nabavljajte u ovlaštenoj prodavaonici.

Ne koristite cijev za vodu, budući plin ima sposobnost razlaganja neotpornih gumenih materijala.

 • nastane li požar u stanu, iznesite plinsku bocu na otvoreno.

Ako je plinska boca ostala u stanu gdje je požar, upozorite na to rukovoditelja vatrogasaca. Uslijed razvijanja topline u požaru, sadržaj će se zagrijati i može doći do eksplozije plinske boce.

 • plinske bojlere koristite sukladno uputama proizvođača,
 • plin iz plinske boce ne smije se pretakati u plinske spremnike vozila,

Ukoliko plin počne izlaziti pod tlakom iz plinske boce i zapali se, ne trebate se bojati jer neće doći do eksplozije, zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom. Zovite vatrogasce i ovlaštenu plinarsku službu.

 • provjetravajte prostorije grijane plinskim pećima koje nisu priključene na dimnjake za odvođenje produkata izgaranja.

Gorenjem plina troši se kisik iz prostorije. Ukoliko se grijana prostorija ne provjetrava, povećava se koncentracija plinova ugljičnog dioksida i ugljičnog monoksida. Udisanje tih plinova opasno je po život.

 • prije dužeg izbivanja iz doma zatvorite plin na glavnom priključnom ventilu,
 • prije distribucije plinu je dodan umjetni miris, kako bi se ispuštanje izvan instalacije ili boce moglo osjetiti mirisom.

Ukoliko osjetite miris plina ODMAH:

 • napravite propuh, evakuirajte ljude, ništa ne palite niti uključujte,
 • zovite vatrogasce, po mogućnosti stavite objekt u beznaponsko stanje isključivanjem na glavnoj sklopki, ali izvan ugrožene zone,
 • provjerite sigurnost propan-butan boca na čamcima i u kamp-kućicama.

Nikada ne bacajte prazne boce raznih sprejeva (lakova, mirisa) u vatru.

Foto: Steven Allen/Shutterstock