Glavotok, mjesto zaštićenog rezervata

samostan na glavotoku
Samostan na Glavotoku, Foto: Bzmarko/Wikimedia

Na zapadnom dijelu otoka Krka smjestilo se naselje Glavotok koji je svega 17 km udaljen od grada Krka u smjeru sjeverozapada, prema trajektnoj luci Valbiska. Jugoistočno od rta nalaze se brojne male uvalice, dok je okolica pod šumom hrasta crnike što je zaštićeni rezervat šumske vegetacije u Republici Hrvatskoj. Pogledamo li malo povijest ovog mjesta tada možemo vidjeti kako je ovo područje u 14. stoljeću pripadalo feudalnoj obitelji Frankopan koji su tu imali svoj ljetnikovac s kapelom iz 14. stoljeća 1473. Posjed su kratko koristili i pavlini, a uskoro i franjevci.

Franjevci trećoredci glagoljaši podigli su na mjestu ljetnikovca novi samostan od 1507. do 1509. Uz samostan se nalazi crkva Bezgrešnog začeća Marijinog čiji su temelji iz 1277., a 1507. uz koju je podignuta jednobrodna crkva s nadsvođenim gotičkim svetištem, korom i sakristijom. Zbirka glagoljskih rukopisa i knjiga čuva se u samostanu kao i slike i liturgijski predmeti iz 17. i 18. stoljeća.

U blizini Glavotoka isto se tako nalazi starohrvatska crkva Sv. Krševana podignuta oko 1.100 godine. Radi se o maloj kamenoj građevini, trolisnog tlocrta s nadsvođenim apsidama. Do crkve se može doći stazom od sela Milohnići ili stazom od 4 km uz more od samostana Glavotok. Naselje se razvilo oko istoimenog samostana u drugoj polovici 20. stoljeća.

Pored silnih znamenitosti, Glavotok je poznat po zaštićenom rezervatu šumske vegetacije gdje je čitava okolica pod šumom hrasta crnike koja po svom sastavu potpuno odudara od listopadne šume. Šuma crnike zauzima preko 1,8 ha, a od okolnog terena omeđena je suhozidom čija prosječna starost iznosi preko 1o0 godina.

U sloju drveća pored crnike može se naći i stablo jasena te hrasta crnike. U tom se sloju može naći i nešto grmova lovora, a posebno je bujan podrast bodljikave veprine koji vrlo gusto ulazi u površinu šume ispod stabala. Treba spomenuti i gljive koje se daju naći u rezervatu, jer se prije svega radi o rijetkim sredozemnim vrstama.

Do zaštićenog šumskog dijela može se stići putem uz obalu mora od autokampa na Glavotoku ili od samostana franjevaca koji će svakog dobronamjernog posjetitelja ljubazno primiti s ponudom prenoćišta.

Autor: S.Š. Foto: Bzmarko/Wikimedia