Zaštita kuće od provale

osiguranje u domu

Statistike pokazuju da su provale u kuće i stanove sve učestalije, no mnoge provale se ne bi dogodile kada bi bile poduzete mjere opreza na vrijeme. Lopove već možete spriječiti u njihovoj namjeri samo da zatvarate prozore i vrata od kuće kad izlazite pa iako to bilo samo na kratko.

Provalnike koji idu u provalu željeznom polugom možete spriječiti ako stavite čvrste brave, sigurnosne reflektore i zasune. Osim što ćete vi biti mirniji, dobro osiguran dom može uštedjeti novac i smanjiti strah od gubitka imovine.

Ako odlazite na duže vrijeme, provjerite mogu li se vrata od dvorišta osigurati, jesu li dobro zatvorena i zaključana. Vrtna vrata koja nisu dobro osigurana mogu lako omogućiti neprimjetan ulazak provalnicima.

Jedno od čestih ulaza za provalnike je garaža. Ako je garaža spojena s kućom provalniku je vrlo lako doći kroz nju u kuću. Na garažna vrata treba staviti sigurnosnu bravu kako bi se smanjila mogućnost provale. Ako imate u vrtu spremište, trebate staviti lokot kako ne bi došlo do krađe alata.

Visoka živica i grmovi štite vas i vašu privatnost od pogleda, no isto tako štite i provalnika kada uđe u dvorište. Ako su blizu kuće visoka stabla, to provalniku također može olakšati ulazak u kuću.

Kako biste odbili uljeze i označili ugodnu dobrodošlicu željenim posjetiteljima, ispred i iza kuće postavite infracrveni reflektor. Dobro je odabrati onaj koji sa senzorima pokriva velika i mala područja. Kutija sa zvoncem će također odbiti provalnike.

Imajte vrata sa špijunkom i dajte do znanja ljudima pred vratima da ih možete vidjeti, a istovremeno biti u sigurnosti svoga doma. Naravno, uvijek pogledajte kroz špijunku prije nego otvorite vrata.

Na ulaznim vratima biste trebali imati usadnu bravu sa 5 poluga koja se ne može otvoriti bez ključa. Za dodatnu zaštitu na stranu sa šarkama ugradite šarke sa zasunima jer one predstavljaju dodatnu otpornost i sprječavaju da se vrata na silu izbiju.

Autor: S. G., Foto: Udra/Shutterstock