Tipovi ljudi po godišnjim dobima

tip-ljudi

Istraživači su podijelili ljude po godišnjim dobima na 4 tipa. Svakog čovjeka određuju najdraže boje, odnos prema ljudima i karijeri i on ima karakteristike jednog od 4 godišnja doba.

Američka fotografkinja A. Wright je podijelila ljude na 4 tipa obzirom na kosu, oči, tjelesnu građu i psihičke karakteristike. Po njoj svaki čovjek ima karakteristike određenog godišnjeg doba.

Ideja o podjeli ljudi na godišnja doba došla je od švicarskog slikara koji je podijelio boje prema godišnjem dobu. Stotinjak godina kasnije fotografkinja je uočila da se i fizičke razlike među ljudima mogu svrstati u kategorije godišnjih doba.

U proljetni tip ljudi spadaju Skandinavci, dok su Norvežani proljetni tip. Amerikanci, Australci i Afrika spadaju u jesenske tipove, dok zimskom tipu pripadaju stanovnici Srednje Europe i orijentalnih zemalja.

Proljetni tip ima plavu, crvenu ili smeđu kosu, nježne crte lica i krhke je građe. Oni vole sunčevu svjetlost pa im teško padaju kratki dani te su stoga skloni zimskim depresijama. Njih ne zanimaju duboke analize, iako su inteligentni, nestalnog su karaktera i površni. Najbolje će se snaći u društvenim zanimanjima a poput medija i prodaje.

Ljetni tip ljudi je također svjetlije puti i kose, nježne su i smirene prirode i dobri su u smirivanju sukobljenih strana. Vole urednost i rutinu, miroljupci su pa su idealni za posao diplomata, administratora i ambasadora. Ponekima se zbog velike smirenosti mogu doimati hladnima i uobraženima.

Proljetnom tipu je pripadala pokojna princeza Diana. Voljela je pomagati, bila jako suosjećajna i to je prepoznao cijeli svijet. Ali takva je znala padati u depresije što je karakteristika proljetnog tipa. Cijeli život ju je mučila nepravilna prehrana i imala je veliki pritisak medija na sebi gdje je optužena da lomi muška srca.

Južnoafrički političar Nelson Mandela je predstavnik ljetnog čovjeka. On je miroljubac, dobar komunikator, predan je borbi za slobodu i jako je uporan što je karakteristika ljetnog čovjeka.

Autor: S. G., Foto: Andrey Arkusha/Shutterstock