Politike određivanja cijena

cijene
Cijene na računu, Foto: OlegDoroshin/Shutterstock

Politika određivanja cijena mora odgovoriti na pitanje kako će se cijena koristiti kao element u marketinškom miksu. Pri tome postoji nekoliko specifičnih politika za određivanje cijena.

Politika određivanja cijena za nove proizvode (strategija penetracije i strategija pobiranja vrhnja) – znači da za novi proizvod možete odrediti cijenu višu, ili nižu od njegove stvarne vrijednosti ovisno o vašem položaju na tržištu.

Psihološko određivanje cijena(prestižno, određivanje cijena niže od okruglog broja, određivanje cijena za skupinu proizvoda, i običajno određivanje cijena. Određivanje cijena profesionalnih usluga(off peak pricing i two part pricing).

Promocijsko određivanje cijena(vodstvo u cijenama, promotivno određivanje cijena i lažni popusti). Određivanje cijena na temelju iskustva.

Foto: OlegDoroshin/Shutterstock