Politika određivanja cijena mora odgovoriti na pitanje kako će se cijena koristiti kao element u ...

Deklaracija je obvezna za svaki proizvod i mora sadržavati najmanje slijedeće podatke: proizvođački naziv proizvoda, ...