Što je darovni ugovor

kokos u ruci
Kokos u ruci, Foto: Wojciech Burda/Shutterstock

Vrlo vjerojatno ste se dosada već imali priliku susresti s pojmom darovni ugovor, a ako niste bili sigurni o čemu se zapravo radi slijedi objašnjenje. Dakle pod darovnim ugovorom se podrazumijeva darovanje u kojem sudjeluju dvije strane. Jedna strana je znači darovatelj koja posve slobodno i prije svega dobrovoljno prepušta drugoj strani, obdareniku određenu imovinsku korist, a koji ju naravno prihvaća. Sam postupak je uređen Zakonom o obveznim odnosima.

Kod samog ugovora bitno je spomenuti kako od strane obdarenika prije svega treba postojati volja za prihvaćanjem. Sam ugovor nosi sve karakteristike obavezno-pravnog ugovora čijim se sklapanjem zasniva ugovor između darovatelja i obdarenika. Ugovor naravno poprima sve pravne karakteristike potrebe kako bi ugovor bio zakonski valjan.

U skladu sa Zakonom o obveznim odnosima ugovor naravno treba biti sklopljen u pisanom obliku, a osim toga treba biti ovjeren od strane javnog bilježnika. U slučaju da se jedna od strana ne pridržava ono što je propisano ugovorom, on će biti ništetan, odnosno neće više imati pravnu važnost.

Kao predmet može se uzeti jedna, ili više stvari od samog darovatelja, kao i njegova imovinska prava, odnosno cjelokupna imovina darovatelja i njegova buduća imovina. Svaka stvar koja bude određena kao predmet ugovora mora prije svega biti individualizirana.

Kod darovnog ugovora radi se o pravnom poslu koji se ne naplaćuje stoga sam darivatelj nije obavezan odgovarati za sve one pravne nedostatke koji mogu nedostajati. Međutim ako darovatelj namjerno prešuti neke ključne stvari  oko prijenosa određene imovine, tada će odgovarati za sve pravne stvari koje nedostaju.

Osoba uvijek može odustati od procesa darovanja i to prema odredbi čl. 490 prema Zakonu o obveznim odnosima sve dok obaveza o ispunjenu ne postane i konačna te ako se slučajno dogodilo nešto s njegove strane kao pogoršanje imovinskog stanja zbog čega se više ne može uzdržavati.

Samo darovanje se mora opozvati pisanim putem, odnosno izjavom u pisanom obliku. Poptis na izjavi mora isto tako biti ovjeren od strane javnog bilježnika kako bi bio valjan. Kod opoziva obdarenik je dužan vratiti sve ono što mu je darovanjem bilo preneseno.

Foto: Wojciech Burda/Shutterstock