Jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili samo matični broj građana identifikacijski je dokument državljana. On ...

Odlazak u mirovinu označava kraj jedne etape i prelazak u drugi dio života kada počinju ...

Ovo je primjer kako ispuniti poreznu prijavu za 2009 godinu, sve promjene koje su nastale ...

Detaljan opis sa slikama kako ispuniti poreznu prijavu možete pogledati klikom na ovaj link. Ukoliko imate ...

Donosimo vam najčešće probleme kod ispunjavanja porezne prijave. Pažljivo pogledajte pitanja i odgovore i ukoliko ...

Vrlo vjerojatno ste se dosada već imali priliku susresti s pojmom darovni ugovor, a ako ...

Krećete li se u svijetu poduzetništva ili vas jednostavno zanima taj svijet, onda će vas ...

Ugovor o kupoprodaji nekretnine prije svega označava ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na ...

Ugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na kupca prenijeti ...

Ugovor o radu definiran je i može biti zasnovan Zakonom o radu. Ovakav ugovor mora ...

Kolektivni ugovor je oblik ugovora kojeg dobrovoljno sklapaju poslodavci ili udruge poslodavaca sa sindikatima ili ...

U ova teška, recesijska vremena kada sve više ljudi gubi posao, svaki novosklopljeni ugovor o ...

Ukoliko ste pred zaposlenjem ili knjigovođa koji tek počinje sa radom sigurno će vas zanimati ...

Od 1.6.2010 godine stupio je na snagu novi zakon o evidentiranju radnika. Stara matična knjiga ...