Jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili samo matični broj građana identifikacijski je dokument državljana. On ...

Odlazak u mirovinu označava kraj jedne etape i prelazak u drugi dio života kada počinju ...

Vrlo vjerojatno ste se dosada već imali priliku susresti s pojmom darovni ugovor, a ako ...

Ugovor o kupoprodaji nekretnine prije svega označava ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na ...

Ukoliko ste pred zaposlenjem ili knjigovođa koji tek počinje sa radom sigurno će vas zanimati ...

Od 1.6.2010 godine stupio je na snagu novi zakon o evidentiranju radnika. Stara matična knjiga ...