Slapovi Krke i sedrene barijere

slapovi krke
Slapovi Krke, Foto: Hegor/Wikimedia

Pored Plitvica jednako tako popularni su slapovi Krke čiji je položaj nešto malo južnije i to u samoj blizini grada Šibenika koji u svoju turističku ponudu uključuje i prekrasne slapove Krke koji će vas jednostavno očarati. Krka je rijeka koja utječe u Jadransko more u blizini Knina čija ukupna duljina s potopljenim dijelom ušća iznosi 72,5 km od čega 49 km čini slatkovodni vodotok, a 23,5 km bočati.

Krka teče Kninskim i Kosovim poljem, gdje prima prve značajne pritoke od kojih je najpoznatiji Čikola, koja potom utječe između Miljevca i Skradinskog buka. Tok rijeke Krke od Knina do Skradina proglašen je Nacionalnim parkom sa površinom od 111 četvornih kilometara.

Krka je svakako najpoznatija po svojih sedam slapišta od kojih prvo treba izdvojiti Bilušića buk čija visina iznosi 22,4 m visine, a nalazi se na 16 km nizvodno od izvorišta. Njegova posebnost proizlazi u tome što se ne koristi za hidroenergiju.

Brljan ili Ćorica buk je slap čija visina iznosi 15,5 m visine, a nalazi se na 19 km nizvodno od izvorišta. Voda ovog slapa i isto tako voda jezera Bjelobera iskorištavaju se u hidroelektrani Miljacka.

Za Manojlovac mnogi će se složiti kako se radi o jednom od najljepših slapova koji je ujedno i najveći. Naime, pola kilometra nizvodno od Brljana gdje rijeka radi oštar zaokret, u svoj svojoj silini ruši se Manojlovački slap koji se sastoji od niza sedrenih barijera čija ukupna visina iznosi 59,6 m s najvećom barijerom visine 32,2 m.

Ovaj slap poznat je po tome što se od sedrenih tvorevina na slapu najviše mogu vidjeti špilje i polušpilje.

Skradinski buk je svakako napoznatiji, a smatra se najdužom sedrenom barijerom na rijeci Krki na samo 13 km nizvodno od Roškog slapa. Preko 17 stepenica Skradinskog buka raspoređenih na 800 metara dužine prelijevaju se zajedničke vode Krke i Čikole. Širina slapa iznosi 200 do 400 metara s ukupnom visinskom razlikom od 45,7 m.

Potrebno je navesti kako se na području Krke nalaze još tri slapa kao što su Rošnjak, Miljacka i naravno Roški slap. Kao što vidimo radi se o jedinstvenoj prirodnoj pojavi koju se isplati vidjeti, a svima vama preporučamo ako već niste bili, obilazak Krke i njezinih bogatstava.

Autor: S.Š. Foto: Hegor/Wikimedia