Škrto dijete – savjeti za odgoj

Škrto dijete, Foto: Dimj/Shutterstock

Škrto je dijete sebično, sve voli prigrabiti, a ne dopušta da se itko služi onim što je njegovo. Kao što roditelji u djeteta moraju suzbijati rasipništvo, tako moraju suzbijati i škrtost. A najuspješnije se ona suzbija osobnim primjerom.

Nesebični roditelji, međusobno sve dijele i pripravni su da pomognu drugome. Dobro je da roditelji ne prave razlike između svoje i druge djece, te ako su zajedno, da im jednako dijele voće, bombone ili slično.

Starijem djetetu možemo objasniti kako je štetna škrtost. Dijete će samo uvidjeti da ga zbog toga druga djeca ne vole i da nema pravih drugova. Dijete mora osjetiti da nitko ne živi sam za sebe i da svatko zavisi o drugome.

Foto: Dimj/Shutterstock