Škrto je dijete sebično, sve voli prigrabiti, a ne dopušta da se itko služi onim ...

Prema tome koliko dijete upravlja svojim ponašanjem i postupa suglasno sa zahtjevima koji mu se ...