Razvedeni otok Rava

Pogled na Malu Ravu
Pogled na Malu Ravu, Foto: Mate Mavar/Wikimedia

U bogatom zadarskom arhipelagu nalazi se mali otok neobičnog imena Rava, koji pripada južnohrvatskom (dalmatinskom) otočju. Nalazi se između otoka Iža te Dugog otoka, Ravskog kanala. Radi se o otoku koji pripada skupini malih naseljenih otoka sa dva naselja poznatijih kao Vela Rava, smještena u centralnom dijelu otoka i Mala Rava na sjeverozapadnom dijelu otoka.

Vela Rava kao što smo rekli nalazi se na središnjem dijelu otoka sa uvalama Marnija, Grbacina, Grbavac te starim selom. Marnija je posebno zanimljiva nautičarima gdje se nalaze mnogi molići sa rivom i velikim molom, koji su namijenjeni za pristajanje većih brodova. Sama uvala okrenuta je prema Dugome otoku i stoga se smatra sigurnim mjestom za nautičare.

Mala Rava je uvala otvorena prema zapadu, Dugom otoku te otočićima Mrtovnjaku i Galijici u Ravskom kanalu. Mala Rava zbog poluotoka Zaglavića čini sigurno mjesto za privezivanje brodova, jer poluotok pruža potrebnu zaštitu od vjetrova.

Mala Rava zanimljiva je i zbog brojnih povijesnih dokaza o životu koji se tamo odvijao u prošlosti, kao što je kapelica posvećena Sv. Petru koja se nalazi u blizini ruševina neistraženog srednjovjekovnog kompleksa i naravno spomenik kao podsjetnik za sve žrtve stradale u Drugogom svjetskom ratu.

Rava je poznata kao razveden otok, sa ni više ni manje nego 13 uvala. Tamo također možemo naći i dva speleološka objekta, koji su ostali neistraženi i tako postali prilično zanimljivi svim turistima koji se osječaju dovoljno pustolovno.

Teren otoka brdovit je i neravan i dobro uspjevaju maslinici i vinogradi. Blaga mediteranska klima pogoduje rastu brojnih biljnih vrsta. Možemo reći kako su maslinarstvo i vinogradarstvo glavne poljoprivredne grane na otoku.

Najveći vrh na otoku je Babićovac sa 98m. Svojom veličinom spada u skupinu srednje velikih otoka Zadarskog arhipelaga te tako pripada općini Zadar. Sa otokom Ižom i zadrom povezan je redovitom trajektnom linijom. Zbog svojih posebnosti često je odredište mnogih izletnika koji na ovaj dio Jadrana dolaze ponajviše zbog prirodnih ljepota kao što je uvala Telašćica.

Autor: S.Š. Foto: Mate Mavar/Wikimedia