Sv. Lovreč Pazenatički

Znamenitosti u Svetom Lovreču, Foto: Magnus Manske/Wikimedia

Područje koje gravitira prema općini Lovreč broji 23 naselja koja su 2001. godine imala 1.040 stanovnika, a prema podacima iz Prostornog Plana Istarske županije vidljiv je smanjeni prirast, no unatoč tome broj stanovnika donekle raste. Takva se pojava može objasniti migracijskim kretanjima unutar Hrvatske.

Kad pričamo o opadanju broja stanovnika treba objasniti kako su na tu pojavu utjecali različiti čimbenici, a među kojima su društveno – gospodarski, politički, socijalni, zdravstveni i mnogi drugi. Osim smanjenja prirodnog priraštaja na ovom su području prisutne migracije stanovništva u gradove te posebno u drugu državu, Italiju.

U područje Lovreča ubrajamo i čuveni Sv. Lovreč koji prije svega ima funkciju općinskog sjedišta. Naime ovdje možemo naići na osnovnu školu, upravu, poštu, ambulantu i trgovinu, čime je Sv.Lovreč zapravo malo sjedište, ili bolje rečeno sjecište lokalnih središta koja opslužuju mrežu ruralnih naselja u svakoj okolici te tako doprinose kvaliteti života.

Istražimo li malo povijest možemo saznati kako je ovaj dio Istre bio naseljen već u rimsko doba, a postoji tvrdnja prema kojoj stoji da je Lovreč bio puno veći nego što je danas. Čak ga se uspoređivalo sa Rimom. Da li je bilo tako možemo samo nagađati, ali činjenica stoji kako je Lovreč bio uvelike povezan sa Rimom i njegovim običajima.

U pisanim se dokumentima prvi put spominje 1030. godine u darovnici porečkog biskupa Engelmara, a 1271. godine Lovreč priznaje vlast mletačke republike, s tim da vrhunac doživljava u razdoblju između 1304. i 1394. godine kada je bio pod vlašću Mlečana.

U periodu od 1304. do 1356. godine u njemu se nalazio mletački kapetanat. Uloga jednogodišnjih kapetana bila je zapovijedanje manjim mjestima. Od 1356. do 1394. godine kapetanat za područje južno od rijeke Mirne ostaje u Lovreču, dok se za područje sjevernije od Mirne seli u Grožnjan.

Danas je Sveti Lovreč itekako zanimljiva lokacija za razgledavanje, jer ne znamo koliko ste upoznati s činjenicom kako se radi o jednom od najsačuvanijih istarskih utvrđenih gradova. Ime je dobio po maloj crkvi poznatijoj kao crkva sv. Lovre. Ime “Pazenatički” dolazi iz 14. stoljeća kada se tu nalazio kapetanat Venecije.

Svojim dolaskom doživjet ćete jednu posve novu pustolovinu kojom ćete osjetiti duh prošlih vremena i načina života. U jednom ćete trenutku pomisliti kako ste se našli na snimanju nekog filma čija je radnja smještena u davna vremena.

Autor: S.Š. Foto: Magnus Manske/Wikimedia