Primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine

potpisivanje ugovora
Potpisivanje ugovora, Foto: Jirsak/Shutterstock

Ugovor o kupoprodaji nekretnine prije svega označava ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine, a kupac se obvezuje da mu za to plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu nekretnine.

Takav ugovor, da bi bio valjan, mora biti sklopljen u pisanom obliku. Na dnu članka možete skinuti primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine, te ga brzo i jednostavno editirati u wordu, isprintati i imate potpuni ugovor kojim možete zaključiti prodaju ili kupnju nekretnine.

Osoba koja želi kupiti određenu nekretninu treba prije svega nabaviti potrebnu dokumentaciju koja sadrži dokaz o državljanstvu. U obzir dolazi putovnica, ili osobna iskaznica. Što se tiče stranih državljana oni isto tako imaju pravo.

Međutim prema zakonu kod njih se primjenjuje pravilo reciprociteta. Za željenu kupovinu trebaju predati zahtjev Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. Uz njega trebaju predati dokaz o vlasništvu prodavatelja, uvjerenje tijela jedinice lokalne samouprave te dokaz državljanstva stranog kupca.

Što se tiče poreza treba spomenuti kako u je u Hrvatskoj zakonom određena jedinstvena stopa poreza od 5 % za bilo koji tip nekretnina, a samim time i za transakcije. Nakon što je ugovor zaključen, kupac je dužan u roku od 30 dana poreznoj upravi prijaviti porez.

Ugovor o kupoprodaji nekretnine

Foto: Jirsak/Shutterstock