Otok Visovac, jedna velika znamenitost

visovac
Visovac, Foto: Alena Brozova/Shutterstock

Usred prekrasnog Nacionalnog parka Krka koji pored Plitvica privlači brojne posjetioce svojim prekrasnim slapovima, nalazi se jedinstveni mali otok, specifičnog izgleda i prepoznatljivog imena Visovac. Sam pogled na Visovac stvara dojam kao da smo odjednom krenuli na put u neka davna prošla vremena, kao da otok predstavlja vrata u neki drugi svijet.

Pogledamo li u prošlost možemo primjetiti kako se Visovac prvi puta spominje 1345. godine u darovnici kralja Ljudevita Anžuvinskog koji je sam grad Rog i otok Visovac darovao knezu Budislavu Ugriniću.

Uskoro dolazi do naseljavanja pustinjaka sv. Augustina koji su izgradili maleni samostan i crkvu posvećenu sv. Pavlu. Nakon njih, 1440. godine na Visovac dolaze bosanski franjevci u bijegu od turske najezde i ostaju sve do danas. Kao što vidimo povijest ovog mjesta je izuzetno zanimljiva i bogata.

Danas je Visovac u vlasništvu Katoličke crkve, a nalazi se u donjem toku rijeke Krke između dva poznata slapa Krke, Roškog slapa i Skradinskog buka. Prije naseljavanja bio je samo stijena usred jezera. Visovac je kroz prošlost puno postigao, razvijao se korak po korak, zahvaljujući redovnicima koji su u plićak nosili zemlju i zidom je odvojili od zemlje. Taj mukotrpan posao na kraju se isplatio.

S vremenom je Visovac postao utočište za sve one željne promjene. Promjene su za ovaj mali otok konstanta od kada su se naselili prvi stanovnici, u vrijeme pustinjaka Sv. Augustina sve do novijeg vremena kada je svaka generacija nešto novo dozidala i preuređivala i restaurirala ono staro i oštećeno.

Tu se nalazi crkva iz 17. stoljeća i franjevački samostan te posebno zanimljivi očuvani dijelovi kompleksa, kao što su bunarska kruna iz 14. stoljeća te dijelovi samostanskog klaustra iz 15. stoljeća.

Uz bitne znamenitosti, koje zaista vrijedi vidjeti, ponajviše jer su živi tragovi nestale prošlosti. Ne smijemo zaboraviti spomenuti i vrijednu zbirku knjiga, umjetnina i ostalih važnih dokumenata koji čuvaju davno izgubljene tajne onih kojih više nema.

Pored sveg navedenog Visovac predstavlja mjesto gdje se isprepliču kultura, religija i prosvjeta. Cijeli otok postaje jedna velika znamenitost. Simbol samoga sebe.

Autor: S.Š. Foto: Alena Brozova/Shutterstock