Opće upute za hitnu pomoć

Prva pomoć, Foto: wellphoto/Shutterstock

U mnogim hitnim stanjima opći izgled bolesne (ili unesrećene) osobe može davati dojam da je ona mrtva, ali se ne radi o pravoj smrti, nego o stanju obamrlosti (prividne smrti).

SIGURNI ZNACI PRAVE SMRTI: duboka nesvjestica, prestanak disanja i rada srca, zamućenje rožnice očiju, a posebno mrtvačka ukočenost i mrtvačke pjege, koje se javljaju na najnižim dijelovima tijela. Ukočenost i pjege nastaju tek nakon 3-4 i više sati poslije prestanka života. Dotle treba hitno utvrditi jeli zaista prestalo disanje i rad srca.

KAKO SE ISPITUJE DISANJE I RAD SRCA? Disanje ispitujemo s malo vate ili s pomoću malog zrcala koje stavimo onesviještenom pred usta i nos. Ako vata otpiri ili se zrcalo zamuti, znak je da on diše. Promatrajući trbuh i grudi, može se njihovim makar i slabim nadimanjem i spuštanjem utvrditi disanje.

Rad srca – ako se ne može utvrditi pipanjem bila (pulsa) – ustanovi se osluškivanjem prsa u predjelu između grudne kosti i lijeve sise. U sumnjivim slučajevima treba pretpostaviti da se radi samo o prividnoj smrti te najhitnije pristupiti oživljavanju .

Upamtite! Krvotok ne smije biti prekinut dulje od 3 minute, i nače nastupa nepopravljivo oštećenje mozga, a prestanak disanja za više od četvrt sata završava smrću, ako se do tog roka ne počne oživljavanje.

Foto: wellphoto/Shutterstock