Savjeti za odgoj djece

Sretna obitelj, Foto: wavebreakmedia ltd/Shutterstock

Često se roditelji pitaju: Zašto se moje dijete tako ponaša? Mi želimo jedno, a ono radi drugo. Kako to? Ti roditelji zaboravljaju da dijete ne živi samo pod njihovim utjecajem. Na njega djeluju mnogi društveni faktori.

Dijete oponaša svoje vršnjake i želi se poistovjetiti s njima. Oponaša događaje koje vidi na televiziji. Vaše dijete odgaja društvena okolina u kojoj živi, svi sadržaji i utjecaji koje dijete vidi i doživljava oko sebe. Ne kaže se uzalud: Kakvo je društvo, takva su i djeca! Djeca, naročito ona najmlađa, nagonski oponašaju sve oko sebe. Ona to izražavaju često mnogo drastičnije nego odrasli , jer se još nisu adaptirala na svakidanje društvene norme.

Svaki od nas ima i svoje specifične osobine. Mi kažemo ima svoje “gene”, tj . nasljedne osobine od tko zna kojega pretka. Te osobine su njegove osobne karakteristike (visina, debljanje , i mnoge druge fiziološke, kao i psihološke osobine) sve do genetskih psihopatoloških pojava (asocijalnost, neemotivnost itd.).

Sve to treba da zna svaki roditelj , svaka majka i svaki otac. Ali, istovremeno, treba razumjeti i suvremene društvene norme u kojima živimo. Suvremeno društvo odbacuje mnogo toga što se nekada smatralo normalnim i obaveznim.

Nekada su se djeca odgajala u apsolutnoj pokornosti, poniznosti, poslušnosti prema svakome. Danas u našem društvu vlada sloboda, demokratičnost i humani odnosi. Cijeni se pravilan odnos prema radu, marljivost i sposobnost.

U revolucionarnom toku društvene preobrazbe odgoja, obrazovanja i podizanja djece djeluju i razni društveni organizirani i poluorganizirani faktori, od jaslica, dječjih vrtića, škola, dječjih domova, zdravstvenih i socijalnih dječjih ustanova, do mnogih izvaninstitucionalnih oblika rada s djecom, kao što su dječje organizacije i klubovi, posebna igrališta za djecu, dječje biblioteke, kazališta, kazališta lutaka, igroteke, mala kina, dječja ljetovališta, razne akcije za uređenje okoline, izleti, priredbe itd. Svi ti oblici i sadržaji obogaćuju suvremeni život djeteta i nadopunjuju nedostatke obiteljskog odgoja ili ga, u pojedinim slučajima i zamjenjuju.

Suvremeno dijete, više ili manje, zavisi o svim tim društvenim faktorima. Svi ti faktori organizirano djeluju na svijest ili polusvijest djeteta i preko toga na formiranje nj egove buduće ličnosti. Roditelji ne smiju zaboraviti da , osim društveno organiziranih socijalističkih faktora, djeluju i razni neorganizirani, pa i štetni faktori, razne dječje “klape” i pojedinci, koji dijete mogu odvesti na put neodgojenog, negativnog i za društvo neadaptiranog člana. Roditelji treba da te opasnosti uoče, da prate i, po potrebi, odlučno reagiraju.

Foto: wavebreakmedia ltd/Shutterstock