Kako postaviti novu bravu na vrata

Postavljanje brave, Foto: maga/Shutterstock

Znate li sami postaviti bravu? Ako želite pokušati, evo nekoliko savjeta. Postoje dvije vrste brava za ulazna drvena vrata: rubne dodatne sigurnosne brave i usadne brave.

Rubna dodatna sigurnosna brava

Ova brava ima dva osnovna dijela: cilindar sa zadržačem i zapornim klinom koji se pokreće ključem s vanjske strane vrata te mehanizam kvake s unutrašnje strane. Izmjerite udaljenost od središta cilindra do vanjskog ruba kućišta brave i označite udaljenost od ruba vrata. Zatim električnom bušilicom ili ručnom bušilicom i svrdlom na označenom dijelu izbušite rupu promjera koliko je i tijelo cilindra.

Postavite poteznik brave na cilindar i izvana ugurajte cilindar u rupu. Vijcima pričvrstite osnovnu ploču s unutrašnje strane vrata i uvrnite dva vijka koja drže cilindar. Postavite kućište brave na osnovnu ploču i provjerite viri li spojna poluga kroz ploču i ulazi li u bravu.

Lučnom pilom skratite polugu kako bi odgovarala debljini vrata i slijedite upute proizvodača. Zatvorite vrata i označite položaj brave na okviru vrata. Zatim u njemu dlijetom izdubite udubinu za udarnu ploču i ugradite je u nju. Provjerite zatvaraju li se vrata kako treba te radi li brava. Ako ne radi, postavite udarnu ploču malo dublje u okvir vrata.

Usadna brava

Ova brava ima zapor – čelični zaporni zasun u vratima koji ulazi u udarnu ploču postavljenu u ravnini dovratka. Prislonite bravu uz unutrašnju stranu vrata i označite duljinu i širinu kućišta brave na čeonoj strani krila vrata.  Koristeći oznake, prenesite označenu širinu na uski čeoni rub vrata.

Izmjerite debljinu brave i označite oris na sredini izmedu oznaka širine. Izbušite i izdubite dlijetom utor za ugradnju tijela brave. Čvrsto gurnite kućište brave u utor, označite oko bočnog poklopca i zatim ponovno izvadite kućište.

Izdubite dlijetom debljinu bočnog poklopca prema označenom orisu. Zatim prislonite bravu uz vrata u visini utora pa gurnite šilo kroz ključanicu i rupe za kvaku kako biste označili mjesto na koje će doći ključ i poluga ručke. Skinite bravu i izbušite rupe istog promjera kao što su ključanica i rupe za kvaku. Držite bušilicu pod pravim kutom u odnosu na bravu.

Proširite donji dio ključanice ručnom pilom za otvore kako biste napravili pravilan oblik. Gurnite kućište kvake u utor tako da zapor bude izbočen pa vijcima pričvrstite bočni poklopac na čeoni rub vrata. Postavite osovinu ručke i ključ, zatim vijcima pričvrstite okove s ručkama s obje čeone strane vrata provjerite je li osovina sjela u ručku.

Prislonite vrata i označite položaj jezičca i zapora na okviru. Prislonite udarnu ploču uz prethodno načinjene oznake i označite dijelove gdje će ulaziti jezičac i zapor. Izdubite dlijetom utore za jezičac i zapor te udubinu za udarnu ploču. Provjerite zatvaraju li se vrata pravilno pa vijcima pričvrstite udarnu ploču.

Foto: maga/Shutterstock