Kako isčitati barometar

Barometar, Foto: Gyorgy Barna/Shutterstock

Barometar mjeri atmosferski tlak – kojim ga tlači zrak iznad. Obično pad atmosferskog tlaka najavljuje loše vrijeme, a njegov rast povezuje se s lijepim vremenskim prilikama. Prema promjenama atmosferskog tlaka mogu se predvidjeti vremenske prilike nekoliko sati unaprijed. Postoje dva tipa barometara – živin i aneroidni.

Živin barometar

On radi na principu da stup žive u cjevčici raste i pada već prema promjenama atmosferskog daka. Jedan kraj cjevčice stoji u otvorenoj posudici punoj žive, a drugi je kraj cjevčice zatvoren i u njemu je vakuum. Kad tlak na otvorenom kraju raste, on gura stup žive u cjevčici prema gore, a kad tlak padne, težina žive uzrokuje njezino spuštanje. Te su promjene visine kalibrirane kako bi pokazivale promjene atmosferskog daka. Medunarodne jedinice su milibari i milimetri žive.

Normalan tlak na razini mora iznosi 1013 milibara, što odgovara 760 mm žive. Očitanje 790 mm naznačava suho vrijeme, a 740 mm prognozira kišu. Kućni živini barometri često imaju kućište u obliku bendža s brojčanikom i kazaljkom. Pored kalibrirane skale, broj čanik ima i oznake: Nevrijeme, Kiša, Promjenjivo, Lijepo i Vrlo suho.

Aneroidni barometar

Na ovom instrumentu kazaljka je pričvršćena na metalne mijehove ispunjene vakuumom. Mijehovi se šire ili skupljaju pod atmosferskim tlakom i tako pomiču kazaljku po kalibriranoj skali sličnoj živinom barometru. Promjene tlaka mogu se očitavati na oba tipa barometra tako da se kazaljka u staklu barometra postavi u ravninu s kazaljkom koja pokazuje tlak. Kako se tlak bude mijenjao, kazaljka koja pokazuje tlak pomicat će se lijevo ili desno od namještene kazaljke.

Foto: Gyorgy Barna/Shutterstock