Barometar mjeri atmosferski tlak – kojim ga tlači zrak iznad. Obično pad atmosferskog tlaka najavljuje ...

Snažna strujanja zraka koja nastaju uslijed razlika u atmosferskom tlaku i temperaturi zraka mogu imati ...