Trka na prstenac

Grad u blizini općine Barban, Foto: Clairette/Wikimedia

Na istočnom dijelu najvećeg poluotoka Istre nalazi se zanimljiva općina Barban u sklopu koje se nalazi 31 naselje kao što su: Balići II, Barban, Bašići, Bičići, Borinići, Bratulići, Cvitići, Dolica, Draguzeti, Glavani, Gorica, Grandići, Hrboki, Jurićev Kal, Koromani, Kožljani, Manjadvorci, Medančići, Melnica, Orihi, Petehi, Prhati, Puntera, Rajki, Rebići, Rojnići, Sutivanac, Šajini, Vadreš, Varož i Želiski.

Barban su mjesto prije svega koje odiše bogatom poviješću, a to se može vidjeti skoro na svakom koraku, no pored velikog broja kulturno-povijesnih znamenitosti, treba izdvojiti i poznatu manifestaciju “Trka na prstenac”.

Trka na prstenac je poznata viteška igra koja se održava trećeg vikenda u kolovozu, a poznata je kao manifestacija koja je zadnjih nekoliko godina postala zaštitnim znakom mjesta Barbana, te jedna od najpoznatijih ljetnih priredbi u Istri.

Ako ste ljubitelj viteških igara i ako ste prije svega veliki romantik tada se obavezno zaputite prema ovom dijelu Istre i zajedno sa sudionicima oživite nekadašnje junačke dane kada su djeve spašavali vitezovi na konjima.

Prvi zapisi o samoj utrci potječu iz 1696. godine kada ju je organizirala venecijanska obitelj Loredan kako bi u vrijeme sajamskih priredbi privukli što više posjetitelja.

Natjecatelji su uglavnom bili plemići i građani iz istarskih gradova koji su posjedovali konja i vitešku opremu.

Sama trka je na temelju povijesnih zapisa ponovno obnovljena 1976. godine, a slična je sinjskoj alci, čiji je cilj oduvijek bio unutar 12 sekundi u punom galopu preći stazu dugačku 150 metara te kopljem pogoditi prstenac.

Sam prstenac sastoji se od dva koncentrična kruga međusobno spojena tako da između čine četiri polja. Pogodak u sredinu donosi tri boda, iznad sredine dva, ispod jedan i sa strane po pola boda. Pogodak i broj utvrđuju suci.

Ako imate priliku pokušajte krenuti prema Barbanu i doživjeti nekadašnja vremena lijepih djeva i njihovih junaka.

Autor: S.Š. Foto: Clairette/Wikimedia