Radne navike kod djece

radne navike kod djece

Što treba učiniti da radne navike kod djece postanu dio njihove rutine i da izvršavaju svoje obaveze bez problema i vašeg živciranja? Roditelji bi trebali s djetetom razgovarati i pokazati mu kako proces učenja može biti zabavan te koliko je važno učiti s razumijevanjem kako bi zapamtili ono što su naučili.

Važno je da dijete stekne dojam kako s učenjem puno toga dobiva i da će mu kasnije zbog toga biti lakše u životu. Na roditeljima je da pronađu zanimljiv i kreativan način poticanja djeteta na učenje i stvaranje radnih navika koje će ga pratiti cijeli život.

Teško je očekivati od učitelja i profesora da se svakom djetetu posvete jednako ako ih ima puno u razredu. Iako su profesori tu da se pobrinu za obrazovanje vašeg djeteta, nije moguće očekivati da će sve oni moći odraditi jer i roditelji moraju uložiti jedan dio napora, odnosno moraju postati dio obrazovnog sustava te svojim ponašanjem biti primjer djetetu.

Roditelji bi trebali znati prepoznati djetetove potrebe i interese kako bi ih dalje mogli razvijati te kako bi pokazali djetetu da im je stalo do njihovog mišljenja. Važno je da pokažete kako ga podupirete kako bi imao samopouzdanja.

Učenje kod neke djece predstavlja problem i tu mnogi roditelji posegnu za instrukcijama jer nisu sigurni da mogu pomoći djetetu da izvrši sve školske obaveze.

Učenje je individualno i svako dijete ima svoj način kako će usvojiti određeno gradivo. Postoji nekoliko stilova učenja, a otkrijete li kojem dijete više naginje uspjet ćete poboljšati njegove šanse u školi i učiniti ga sretnijom osobom.

Takva djeca vole čitati na glas i dobri su u imitaciji drugih.

Kinestetički stil usmjeren je na tjelesnu aktivnost kada dijete voli isprobavati nove stvari. Najbolje pamti tako što će pokušati izvesti neki pokret.

Kod vizualnog stila dijete mora vidjeti materijal koji mora naučiti kako bi ga bez problema zapamtio.

Saznajte čemu vaše dijete više naginje i olakšajte mu proces učenja i usvajanja novih informacija koje će mu pomoći da se lakše snađe kasnije u životu. Potrebno je da dijete ne doživi učenje kao kaznu i prisilu, neka taj proces bude poučan, ali ujedno i zabavan.

Autor: S.Š., Foto:Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock