Pubertet – što morate znati

Mama i sin koji je u pubertetu, Foto: DEKANARYAS/Shutterstock

Nakon razdoblja ravnomjernog rasta, pubertet je doba ponovnog intenzivnog rasta. Pubertet je skup tjelesnih i duševnih promjena koje se zbivaju povezano sa sazrijevanjem spolnih žlijezda jajnika u djevojčica i sjemenika u dječaka.

Vidljivo ga obilježava nagli rast (pubertetski zamah rasta) i razvoj sekundarnih spolnih obiljeŽja. Između djece iste dobi postoje velike razlike u početku i trajanju puberteta, što često zbunjuje djecu pa i roditelje. Pubertet niti počinje niti završava u isto vrijeme u sve djece.

Općenito se može reći da u djevojčica prije počinje i prije završava nego u dječaka, ali osobne su razlike vrlo izražene. Ovisno o promjenama kroz koje dijete prolazi, razlikuje se i njegov fizički izgled, psihička i emocionalna zrelost.

Pod utjecajem hormona tijelo djevojčice odnosno dječaka postupno poprima oblik tijela odrasle žene odnosno muškarca. Promjene se odnose kako na vanjski izgled tako i na rast unutrašnjih organa.

Srednja dob početka puberteta u naših je djevojčica oko 10 godina. Prva sekundarna spolna oznaka koja se uočava u djevojčica jest povećanje dojki . Srednja dob pojave prve menstruacije (menarhe) u našoj j e zemlji 12,5-13 godina.

U dječaka pubertetski razvoj počinje kasnij e pa je srednja dob početka puberteta u naših dječaka oko 12 godina. Prva sekundarna spolna oznaka koj a se uočava u dječaka jest povećanje sjemenika (testisa).

Povećan rast u visinu karakterističan je za oba spola i traje 2-3 godine. U dječaka se pubertetski zamah rasta javlja u poodmaklom stupnju razvoja, stoga su djevojčice u dobi 11 i 12 godina u prosjeku više od dječaka. U pubertetu se nastavlja rast trajnih zuba koji traje vrlo individualno i do dobi od preko 20 godina, a katkad treći kutnjaci, tzv. umnjaci, ne izrastu nikada.

Foto: DEKANARYAS/Shutterstock