Osnovna kratka pravila razgovora s pacijentom

Doktor i pacijentica, Foto: Monkey Business Images/Shutterstock

Ukoliko ste vi doktor koji svom pacijentu mora reći neku ne baš dobru vijest, možda loše nalaze, bolest ili nešto tako, donosimo kratka pravila kako razgovarati s pacijentom. Pacijent će se bolje osjećati ako ima osjećaj da je doktoru stalo do njegovih osjećaja.

Važna pravila su:

  1. Biti u ravnini sa pacijentom (preporučen vizualni kontakt u razini očiju)
  2. Uvažavati osobni prostor pacijenta
  3. Uvijek ponuditi više opcija koje odgovaraju boljitku skrbi pacijenta, ali na način da sam pacijent u pregovorima ima osjećaj da odlučuje
  4. Naravno, empatija neizostavna
  5. Pacijent UVIJEK MORA donijeti konačnu odluku SAM!

Foto: Monkey Business Images/Shutterstock