Njega pilića nakon valjenja

Izvaljeni pilići, Foto: Steshkin Yevgeniy/Shutterstock

Pilići nakon valjenja trebaju toplinu jer su pokriveni samo nježnom pahuljicom koja ne može zamijeniti gusto perje odraslih grla. U prvim danima života pilićima najbolje odgovara toplina od 32-35° C  koja se kasnije, kako pilići rastu i pernate, postepeno sve više smanjuje.

Za kontrolu povoljne topline služe sami pilići. Pilići su pod povoljnom temperatarom ako pod umjetnom kvoćkom leže na  podu u pravilnom krugu jedan do drugoga. Ako se tiskaju na kup u sredinu kvočke i dižu na noge, onda im je prehladno, te grijanje treba povećati. Ako leže na podu u krugu, ali daleko od sredine umjetne kvočke, onda im je prevruće, te grijanje treba smanjiti. To je osnovno čime se mora rukovoditi dobar peradar.

Pilićima smeta i propuh. To ćemo poznati po tome što pilići ne leže pod kvočkom u krugu ravnomjerno raspoređeni, već se skuplj aju na onom mjestu gdje zrak ne struji ili je to strujanj e vrlo malo. U tom slučaju treba zaslonima spriječiti strujanje zraka. Pilići se mogu zagrijavati na razne načine. Bez obzira koji način upotrijebimo, ako se pilići dobro osjećaju, način je dobar.

Najčešće je zagrijavanje pomoću električne struje, zatim pomoću vruće vode, te vrućih cigli . Ako imamo električnu struju, napravit ćemo od tankih dasaka sanduk poput krova na kući, koji nema dna. U sljeme krova ugradit ćemo 4-6 žarulja od 50 W već prema veličini sanduka. Sanduk ćemo postaviti da stoji na nožicama, koje se mogu produljivati, tako da u početku bude od sanduka do poda uski prolaz da mogu proći mali pilići .

Kad pilići poodrastu, sanduk ćemo na nožicama podići, tako da pilići mogu ulaziti pod umjetnu kvočku sve dotle dok trebaju grijanje, a to je obično do starosti od 1 ,5-2 mjeseca. Pri vrhu sanduka napravimo nekoliko otvora sa zasunima. Ti otvori služe za izmjenu svježeg zraka i za reguliranje topline. Ako povećavamo otvor, povećat ćemo zračenje i smanjiti zagrijavanje pod umjetnom kvočkom.

Kad žarulje gore, one će dovoljno zagrijati zrak da se pilići dobro osjećaju. Ako je prevruće, isključimo j ednu ili više žarulja, prema potrebi. Pomažemo se i otvaranjem zasuna, samo treba paziti da ne izazoverno propuh. Na eventualne greške uputit će nas ponašanje pilića. Grijanje je strujom naj jednostavnije, samo ima j edan nedostatak, čest prekid struje na dulje vrijeme, što može imati teže posljedice.

Foto: Steshkin Yevgeniy/Shutterstock