Savjeti za prehranu nesilica

Kokoš, jaje i pile, Foto: Vishnevskiy Vasily/Shutterstock

Nesilice treba hraniti tako da u hrani koju primaju budu sadržane sve tvari potrebne za održavanje života i za nesenje jaja. Takvu je hranu u domaćinstvu teško sastaviti. Zbog toga su kokoši uglavnom prepuštene da potrebnu hranu nađu same.

Kokoši u lošim uvjetima dobiju nešto lošeg zrnja i otpadaka zimi, manje ljeti, a sve ostalo moraju da nađu same  na đubrištu, dvorištu i travnjacima. To je jedan od razloga da kokoši u takvim uvjetima nose dobro u proljeće i donekle ljeti, a vrlo loše ili nikako zimi. Time kokoši godinu od 365 dana skrate na 250 i manje dana, i j asno je da u tom razdoblju ne mogu snijeti mnogo jaja.

Moderno gospodarstvo, bilo sitno ili krupno, traži i od peradi veću i rentabilniju proizvodnju. Uz dobru pasminu, hrana i držanj e najvažniji su faktori. Gospodarstvo, ma kakovo ono bilo, ne može osigurati sva hraniva potrebna kokoši, a to u toku čitave godine ne može pružiti ni priroda. To mogu osigurati tvornice i mješaonice stočne hrane, kojima stoje na raspolaganju sva potrebna krmiva. Ta poduzeća proizvode kompletne smjese za nesilice, kao i smjese kojima se u propisanom postotku dodaje grubo mljeveni kukuruz i dobro izmiješa.

Tko ima vlastitog kukuruza, najbolje je da uzima smjesu kojoj treba dodati kukuruz. Što se tiče veličine obroka, najpraktičnije je da kokošima smjesa neprestano stoji na raspolaganju. Važno je da se smjesa ne razbacuje i ne zagađuje, a to se rješava dobrim hranilicama.

Najbolje su viseće valjkaste hranilice s tanjurom ispod valjka. Valjak se napuni smjesom, a budući da između valjka i dna tanjura ima oko 2 cm prostora, smjesa sama svojom težinom puni tanjur hranom do ruba valjka. Kako je kokoši uzimaju, hrana slobodnim padom dotječe .Kokoš ne može ući u tanjur i razbacivati hranu niti je može zagađivati. Tanjur je na svom gornjem rubu zavrnut prema unutra, tako da kokoš ni kljunom ne može izbacivati mnogo smjese iz tanjura. Pritom je važno da se valjak ne digne previsoko, nego da u tanjuru bude smjese najviše do polovine od njegova ruba.

Foto: Vishnevskiy Vasily/Shutterstock