Kako zaštititi cijevi od vode od pucanja zimi

popravak cijevi

Iako danas postoje bitno kvalitetnije cijevi, uvijek postoji rizik da će prilikom niskih temperatura doći do njihovog puknuća. Upravo zbog toga, prije svake zime, potrebno je isprazniti vodovodne cijevi i zatvoriti sve priključke na mjestima na kojima se ne koristi voda. Ako imate apartmane, vikendicu ili kuću za odmor koju ne koristite u zimskim mjesecima, uvijek isključite vodu jer u protivnom može nastati velika šteta.

Zaštita cijevi od pucanja zimi

Za početak potrebno je zatvoriti ventil vode. Njega ćete zatvoriti tako da ga pomaknete u smjeru kazaljke na satu. Potom, u vrtu otvorite odvodni ventil i pustite svu vodu da iscuri iz cijevi. Kada ste sigurni da je sva voda izašla iz cijevi, zatvorite i taj ventil. Tek sad možete biti sigurni da su svi vaši priključci, uključujući i one u vrtu, osigurani i da im se ništa ne može dogoditi.

Ne zaboravite zaštititi i vodomjer.

U slučaju da ne zatvorite vodu u zimskim mjesecima, a ne koristite je, uslijed niskih temperatura može doći do zamrzavanja vode u cijevima te njihovog puknuća. Sve to dovodi do velikih šteta, a za popravke ćete morati izdvojiti puno novca.

Otvaranje vode nakon zime

Vodu je potrebno ponovo otvoriti tek kada ste sigurni da nema više opasnosti od smrzavanja. Pazite da to ne učinite prerano jer zima se može odužiti sve do proljeća.

Kada odlučite ponovo otvoriti vodu, budite oprezni jer bi pri prvoj ponovnoj upotrebi ona mogla nekontrolirano prskati pod velikim pritiskom. Stoga je potrebno izlazni ventil otvoriti sasvim polako kako bi prvo izašao zrak koji se mjesecima nakupljao u cijevima pa tek onda voda.

Uz ove savjete nema straha od vaših vodovodnih cijevi u zimskim mjesecima. Pazite da ne zaboravite na vodu u dvorištu, vrtu i podrumu. Sve to potrebno je zatvoriti prije zime u slučaju da se ne koristi.

Autor: M.L., Foto: Kurhan/Shutterstock