Kako razlikovati jestive od otrovnih bobica

otrovne bobice
otrovne bobice, Foto: Anne Burgess/Wikimedia

Neke od najprivlačnijih divljih bobica otrovne su – čak mogu biti smrtonosne.  Velebilje treba posve izbjegavati, a ono raste u ruševinama i zapuštenim vrtovima. Njegove crne bobice zelene su u rano ljeto te nisu ništa manje otrovne.

Uz seoske putove i u šumi rastu kalina i šibikovina, čije su bobice također otrovne. Kurika tananih grančica raste u šumi i u živicama, dok se tisa obično može susresti oko crkvenih dvorišta, a bobice su im objema otrovne.

Foto: Anne Burgess/Wikimedia