Kadulja je samonikla zimzelena biljka Mediterana. U Hrvatskoj je zastupljeno petnaestak vrsta, među kojima su ...

Neke od najprivlačnijih divljih bobica otrovne su – čak mogu biti smrtonosne.  Velebilje treba posve ...