Neven ili ljekoviti neven (Calendula officinalis L.) jednogodišnja je biljka iz porodice glavočika (Asteraceae), rijetko ...

Neke od najprivlačnijih divljih bobica otrovne su – čak mogu biti smrtonosne.  Velebilje treba posve ...