Kako očitati potrošnju električne energije i plina

ušteda na grijanju

Došlo je vrijeme da očitate struju i plin, ali niste sigurni kako to učiniti i ne želite da vas proglase nesposobnima? Uz sljedećih nekoliko savjeta dobit ćete jasniju sliku kako znati koliko ste potrošili i koje brojke trebate prijaviti nadležnom uredu.

Prije nego krenete očitati treba biti svjestan kako ne postoji samo jedna vrsta brojila. U kućanstvu se nalaze dva brojila koja se upotrebljavaju kako za električnu struju tako i za plin. Imate li staro ili novo brojilo? Prema tome ovisi kako ćete postupiti i hoćete li dobiti prave vrijednosti.

Stara brojila su ona koja imaju brojčanike s kazaljkama i postoje kućanstva koja ih još uvijek imaju. Razlog tome ja najviše jer nisu htjeli mijenjati zbog financija.

Digitalna brojila imaju digitalni način ispisivanja brojila koji se iščitavaju s lijeva na desno. Dvotarifno električno brojilo ima dva indikatora, jedan je za potrošnju noćne struje, a drugi za potrošnju dnevne struje.

Mnoga kućanstva se orijentiraju prema spomenutim brojilima kako bi uštedjeli na troškovima i zato čekaju vrijeme jeftine struje. Ona obuhvaća vrijeme od 21 h (ako je zimsko računanje vremena) i od 22 h (ako je ljetno računanje vremena).

Ako želite provjeriti koliko ste potrošili bilo bi dobro da oduzmete očitanje koje ste zabilježili na posljednjem računu od novog očitanja.

Očitavanje električnog brojila

To su brojila koja imaju šest brojčanika gdje se svaka kazaljka okreće u smjeru suprotnom od susjedne. S lijeva na desno očitava se potrošnja u brojevnim jedinicama, desettisućicama, tisućicama, stoticama, deseticama i jedinicama.

Imate li digitalno brojilo, zapišite brojeve s lijeva na desno, ali tako što ćete zanemariti brojku 1110 koja se nalazi skroz desno.

Očitavanje plinskog brojila

Plinsko brojilo zahtijeva upotrebu četiri brojčanika sa crnim kazaljkama. Ovdje se očitavaju četiri znamenke s lijeva na desno, a spomenute znamenke označavaju stotine kubičnih kilometara.

Zahvaljujući iznešenim informacijama očitajte pravu vrijednost i kontrolirajte svoje troškove i uštedite tamo gdje je to moguće. Ukoliko niste sigurni da ste sve dobro napravili provjerite sa osobom koja se razumije u plinska i električna brojila.

Foto: ChrisO20/Shutterstock