Kako ispravno staviti i skinuti kondom

kondom

Prakticiranje sigurnog seksa treba biti prioritet svakog para, budući da se na takav način izbjegavaju brojne neželjene posljedice do kojih može doći. S edukacijom je potrebno započeti što prije.

Prezervativ navucite na spolni organ dok je ukočen prije kontakta sa tijelom partnera. Tekućina koja može proizaći iz samog spolnog organa, sadrži spermije, ali isto tako može sadržavati i organizme koji mogu dovesti do pojave spolno prenosivih bolesti.

Kada otvarate paket koji sadrži kondom pazite da ne oštetite vrečicu, odnosno da ne poderete sami prezervativ. U slučaju da je ostalo zraka, postoji opasnost od pucanja. Pokušajte palcem stisnuti vrh prezervativa da bi izišao sav zrak i time ćete spriječiti pucanje prezervativa.

Pazite da vam kondom ne spadne tijekom snošaja; ako se namota, odmotajte ga. Isto tako u slučaju da vam padne svakako stavite novi kondom. Nakon ejakulacije potrebno je izaći iz partnerice i pridržavati penis da vam kondom u tom trenutku ne bi skliznuo.

Kondom smijete skinuti tek kada ste izašli van. Ako vam nije poznato seksualno iskustvo vašeg trenutnog partnera, nemojte dopustiti kontakt sa tijelom partnera. Rabljeni kondom odložite na higijenski način: zamotajte ga u papirnatu maramicu i bacite u smeće (kondom ne bacajte u zahodsku školjku).

Nemojte koristiti dva puta isti kondom!

Foto: lsantilli/Shutterstock