Gatanje s viskom

gatanje viskom

Danas postoji velik broj različitih oblika gatanja, a možda najpoznatija dva su gatanje iz kave i gatanje s viskom.

Visak se stoljećima koristi za lociranje štetnih zračenja, pronalaska ljudi, za dijagnozu bolesti i njeno liječenje, za ustanoviti trudnoću, za proricanje budućnosti i slično. Visak se koristi u svestranoj upotrebi i mnogi vjeruju u njegovo djelovanje učinkovito.

Upotreba viska u različite svrhe postaje sve popularnije jer se vjeruje da vam visak može dati odgovore na sva pitanja na koje se može odgovoriti sa da ili ne. Kako bi proricanje viskom bilo učinkovito bitno je imati dobar visak i uspostaviti dobru komunikaciju s njim.

Za dobru komunikaciju potreban je visak koji je kružnog ili ekliptičnog presjeka. On će prilikom gibanja stvoriti manji otpor. Ako nemate to, kao alternativa vam može poslužiti džepni sat na lančiću, lančić s prstenom ili prsten na koncu. Ako tražite visak, mora biti vama odgovarajućeg materijala i oblika.

Kao što smo već naveli, s viskom trebate ostvariti osobnu komunikaciju kako biste mogli dobiti odgovore za Da i Ne. Kako biste to ostvarili morate uzeti visak u ruku i opustiti se. Na glas, a možete i u sebi, pitajte visak kako će vam pokazati “Da”? Visak od vas traži strpljenje pa će možda biti potrebno postavljati pitanje nekoliko puta. Možda odgovor ne dobijete tog dana, pa će uslijediti sljedećeg.

Kada dobijete odgovor od viska kako će vam pokazivati odgovor “Da”, možete ga upitati kako će davati odgovor “Ne”. Kada ste dobili obadva odgovora, upitajte ga je li to vaš trajan dogovor. Ako na to pitanje dobijete odgovor “DA” to znači da ste uspjeli uspostaviti komunikaciju s viskom.

Nakon što ste uspostavili komunikaciju s visokom, vi možete početi raditi s njim. Pitajte ga koje god vas pitanje zanima i on će vam odgovoriti. Rado će razgovarati s vama.

Možete i provjeriti da li vi imate povećan radijski senzibilitet. To ćete napraviti tako da uzmete visak u ruku i stavite ga iznad dlana lijeve šake. Neka bude okrenut prema gore. Visak mora biti udaljen dva do pet centimetara od dlana i tada ga treba pravolinijski zaljuljati.

Ako visak počne kružiti, okrenite dlan prema zemlji, a ako visak promijeni smjer rotacije znači da imate dosta radiestezijskog naboja kojim ste registrirali različite polove.

Autor: S. G., Foto: Sergej Khakimullin/Shutterstock