Curenje vode iz vodokotlića

curenje vode iz vodokotlića

Curenje vode iz vodokotlića je problem koji treba što prije riješiti. U pitanju je situacija s kojom su se mnogi susreli, a kako ne bi došlo do većih računa za vodu, dobro je razmisliti o svim metodama koje će olakšati rješavanje problema.

Što ako počne curiti voda iz vodokotlića? Potrebno je provjeriti spoj koji se nalazi između kotlića i priključka za vodu. Za provjeru će biti potreban i wc papir koji će trebati omotati oko priključnog ventila vodokotlića i kutnog ventila.

Nakon nekoliko sati treba napraviti provjeru i ako je papir vlažan to znači da sigurno curi na spoju. Dobro je što se problem može riješiti tako da se kliještima i ključem zategne matica. Nije potrebno primjenjivati veliku silu jer će i najmanji pomak biti dovoljan kako bi se riješio problem.

Ako spomenuta radnja nije pomogla, bit će potrebno napraviti još jedan korak. Stručnjaci su mišljenja kako bi problem ipak mogao biti u gumenoj brtvi koja spaja školjku nužnika i vodokotlića.

Bez obzira što je moguće mijenjanje brtve, kako se ipak radi o postupku gdje će biti potrebno skidanje cijelog vodokotlića te odspajanje od vodenog priključka, za ovaj je kvar najbolje pozvati vodoinstalatera.

Curenje vode iz vodokotlića može se pokušati riješiti na još jedan način. Svi koji imaju noviji model vodokotlića, trebaju prilagoditi najvišu količinu vode zatezanjem kontakata sa svake strane ventila, čime će doći do pomicanja plovka na odgovarajuću visinu.

Ako je u pitanju stariji vodokotlić, bilo bi dobro potražiti vijak koji se nalazi na kraju poluge i namjestiti odgovarajuću količinu vode u vodokotliću.

Na donjem kraju odljevnog ventila nalazi se fleksibilna brtva koja sprječava dotok vode iz vodokotlića u nužnik. Ukoliko se stvori kamenac ili propadne, doći će do curenja vode.

Nakon što se isključi dotok vode zatvaranjem kutnog ventila, ispusti se voda u školjku i podigne poklopac. Odljevni ventil se primi s obje ruke i okrene za četvrt kruga u smjeru suprotnom od kretanja kazaljki.

Ventil kada se izvadi može se provjeriti postoje li oštećenja na brtvi. Ako je tako, nova se može kupiti u specijaliziranim dućanima, a ukoliko je u pitanju samo kamenac, treba ga ukloniti i nakon toga ponovno sastaviti.

Autor: S.Š., Foto: Kurhan/Shutterstock