Ambiciozno dijete – savjeti za odgoj

Ambiciozno dijete, Foto: auremar/Shutterstock

Pretjerano ambiciozno dijete smatra da ono bezuvjetno mora biti najbolje, da mora imati najbolje ocjene u školi, da sve mora postići, da svuda mora biti prvo. Takvo se dijete često neće sustezati da i nečasnim sredstvima dođe do cilja, pa i na račun i štetu drugih. Takvo dijete ostala djeca ne vole zbog njegove samoživosti i sebičnosti.

Za loše razvijenu ambiciju često su krivi roditelji, koji nastoje da im dijete pod svaku cijenu bude prvo u odijevanju, u školi, u igri. U te se djece ne razvija smisao za rad zbog rada, nego zbog sebičnih potreba djeteta. Ako roditelji od najranijeg djetinjstva odgajaju dijete u uvjerenju da im ono mora postati nešto veliko, postaje samoživo i neugodno.

Roditelji odgajaju karijerista kome će sve služiti samo za postizavanje osobnih uspjeha i ciljeva. Roditelji ne smiju isticati vrijednost djeteta preko mjere i tako ga izdizati iznad druge djece , nego moraju razvijati njegov osjećaj za prirodne i prijateljske odnose prema drugima i vršnjacima i odnos prema radu, kao obavezu svakog djeteta i odraslog.

Foto: auremar/Shutterstock