Pretjerano ambiciozno dijete smatra da ono bezuvjetno mora biti najbolje, da mora imati najbolje ocjene ...